Дан математике

За љубитеље математике, 14.3. је веома посебан дан – дан обележавања можда најпознатије математичке константе, која се означава грчким словом π (чита се пи). Овај број изражава однос између обима круга и његовог пречника, а тај однос је увек исти без обзира на величину круга. Лудолфов број, како се пи званично назива, је ирационалан број, који има бесконачан број децималних места. Његова вредност на 60 децималних места је 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944. Многи математичари у историји били су фасцинирани овим бројем. Испитивали су његове особине и покушали да одреде што више цифара иза децималног зареза. Оснивач традиције обележавања пи броја „PI DAY“ је физичар Лари Шо из Сан Франциска. Зашто 14. март? Зато што су бројеви у датуму (3, 1, 4) прве три цифре броја π, а то је и рођендан Алберта Ајнштајна, који је рођен 1879. На овај дан у нашој школи одржано је математичко такмичење “Мислиша” на којем су учествовали ученици од другог до седмог разреда.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42459