Škola danas

Veliki akvarijum na ulazu u školu

Velika i prostrana. Savremeno organizovana. Uvek spremna za inovacije i otvorena za saradnju. Prati razvoj nauke, tehnike i obrazovne tehnologije. Trudi se da je implementira u nastavni proces. Ne zaboravlja ljudske vrednosti. Čuva i neguje drugarstvo, tradiciju, toleranciju.

Svakodnevno se u njoj druži i stiče nova znanja 287 učenika. Na dva nastavna  jezika: srpskom i slovačkom. Pomaže im i usmerava ih mlad i ambiciozan nastavnički kolektiv koji čini 36 nastavnika. Još 14 radnika brine se da sve funkcioniše besprekorno.

Predškolci se ovde osećaju  sasvim dobro. Oni najmlađi – trogodišnjaci prvi put se susreću sa svojim vršnjacima, stiču prva iskustva i prve navike. Oni najstariji – šestogodišnjaci trude se da  sa svojim vaspitačicama realizuju pripremni predškolski program i polako se privikavaju na školski život.

Opušteno u boravku

Iz prostorija produženog boravka uvek se čuje smeh, pesma, graja. Dve grupe učenika sa svojim učiteljicama ovde korisno provode vreme nakon završetka nastave.

Širok spektar izbornih predmeta omogućava da svako pronađe sebe.  Građansko vaspitanje, Veronauka, Narodna tradicija, Od igračke do računara,  Informatika, Sport – predmeti su koje učenici najviše vole.

Savremena obrazovna i informaciona tehnologija. Prisutna među nastavnicima i učenicima. Računari, Internet, školski razglas, video nadzor, elektronski dnevnik. Na časovima, na odmorima, u slobodnom vremenu, svakodnevno.  Bogata školska biblioteka. U deset hiljada knjiga i mnoštvo raznovrsnih časopisa svako pronalazi nešto po svom ukusu.

Pratimo savremene tehnologije

Veliki broj vannastavnih aktivnosti. Školski časopis, sekcije, Dečiji savez i Đački  parlament, Podmladak Crvenog krsta, Mladi pčelari, konkursi, izložbe, priredbe, akcije,  manifestacije, projekti, putovanja.  Fiskulturna sala u izgradnji. Ostvarenje davnih želja za unapređenjem nastave fizičkog vaspitanja. Mogućnost zdravijeg i svestranijeg razvoja.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=75

Dečji savez

Dečiji savez je najbrojnija  učenička organizacija naše škole koja je tokom cele školske godine izuzetno  aktivna. Dečiji savez naše škole organizator   je i nosilac  brojnih aktivnosti  kulturno-zabavnog i humanitarnog   karaktera. Tokom školske godine učenici vredno rade na uređenju školske  sredine, sakupljanju knjiga za školsku biblioteku, organizovanju proslava,  priredbi, turnira, značajnih datuma, dečijih igara bez granica, …

Mali pčelari

  Sekcija „Mali pčelari” iznikla je iz predmeta Čuvari prirode pre pet godina, kako bi se deca približila prirodi i praktičnim  znanjem iz pčelarstva. Prve godine se upoznala sa izgledom košnice i priborom za rad, a druge je uspostavila saradnju sa pčelarima Jankom i Anom Časar.  Treća godina donela je prve praktične korake, kada su …

Podmladak Crvenog krsta

Podmladak Crvenog krsta je jedna od  najmasovnijih organizacija u sastavu Zajednice učenika. Zadaci Podmlatka Crvenog  krsta sačinjeni su od elemenata zdravstvenog, socijalnog i moralnog vaspitanja.  Ova organizacija nastoji da svoje zadatke ostvaruje kroz svakodnevni život i rad  učenika. Težište rada Podmlatka Crvenog krsta je pre svega usmereno  na obeležavanje stalnih, tradicionalnih akcija Crvenog krsta – sabirna …

Školski časopis

Prvi broj školskog časopisa izašao je 15. novembra 1969. godine pod nazivom „Naše brige”. Redakciju časopisa činili su učenici, a štampala ga je likovna sekcija škole. Objavljivani su uglavnom literarni i likovni radovi učenika, ali i rubrike „Program bioskopa”, stripovi, šale. Časopis je izlazio nekoliko godina. U decembru školske 2005/2006. godine na predlog nastavnika ponovo …

Đački parlament

Đački parlament naše škole čini 10 članova, po dva predstavnika svakog odeljenja 7. i 8. razreda. Rad parlamenta prezentuje se kroz sledeće aktivnosti: sačinjavanje pravilnika o ponašanju učenika u školi, vannastavne aktivnosti, takmičenja učenika, učešće na sportskim, kulturno-umetničkim i aktivnostima zabavnog karaktera, samovrednovanje rada škole, aktivnosti na unapređenju obrazovno-vaspitnog rada i života škole uopšte, aktivnosti …

Школа за 21. век

Пројекат „Вода“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја у договору са организацијом British Council реализује Програм ,,Школе за 21. век”. Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. У овај програм је укључена и наша школа. Један од задатака семинара …