Return to Škola danas

Dečji savez

Dečiji savez je najbrojnija  učenička organizacija naše škole koja je tokom cele školske godine izuzetno  aktivna. Dečiji savez naše škole organizator   je i nosilac  brojnih aktivnosti  kulturno-zabavnog i humanitarnog   karaktera. Tokom školske godine učenici vredno rade na uređenju školske  sredine, sakupljanju knjiga za školsku biblioteku, organizovanju proslava,  priredbi, turnira, značajnih datuma, dečijih igara bez granica, kvizova, modnih  revija, maskenbala, dečijih vašara. Učestvuju u pripremi školskih takmičenja,  kao i u brojnim literarnim i likovnim konkursima na kojima često osvajaju  nagrade. Aktivno se uključuju u sve akcije i manifestacije organizovane u školi  i van nje.

Rukovodioci Dečijeg saveza su učiteljice Ana Blažek i Jarmila Čobrda.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=82