Return to Škola danas

Školski časopis

Prvi broj školskog časopisa izašao je 15. novembra 1969. godine pod nazivom „Naše brige”. Redakciju časopisa činili su učenici, a štampala ga je likovna sekcija škole. Objavljivani su uglavnom literarni i likovni radovi učenika, ali i rubrike „Program bioskopa”, stripovi, šale. Časopis je izlazio nekoliko godina.

U decembru školske 2005/2006. godine na predlog nastavnika ponovo se pokreće školski časopis, ali sada pod imenom „Naša škola”. U njemu su zastupljeni literarni, likovni i novinarski radovi učenika, ali ima i svoje stalne rubrike: „Zanimljiva strana sveta”, „Naši talenti”, „Predstavljamo se”, „Eko kutak”, „Jezičke nedoumice”, „I to smo mi”… Svojim prilozima časopis obogaćuju i nastavnici.

Redakciju časopisa čine nastavnici:Vesna Kamanj, Karolina Gašoarovski, Vjerka Pap, Verica Tanacković, Aleksandar Pavić, kao i učenici Marina Imrek, Tabita Vagala i Jovana Žabaljac. Za tehničku izradu zadužen je nastavnik informatike Patrik Malina.

Časopis izlazi četiri puta godišnje i to u tiražu od 350 primeraka, a finansira se sredstvima opštine Bačka Palanka.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=132