Return to Škola danas

Mali pčelari

 

Mali pčelari pored košnica

Sekcija „Mali pčelari” iznikla je iz predmeta Čuvari prirode pre pet godina, kako bi se deca približila prirodi i praktičnim  znanjem iz pčelarstva. Prve godine se upoznala sa izgledom košnice i priborom za rad, a druge je uspostavila saradnju sa pčelarima Jankom i Anom Časar.  Treća godina donela je prve praktične korake, kada su u maju 2006. ofarbane prve košnice, izbušeni i ožičeni ramovi i utopljene satne osnove. Od pčelara su na poklon dobijena dva roja pčela. Pčelinjak je smešten u porti crkve, gde je mirno i ima dosta stabala lipe. U oktobru 2006. god. sekcija je učestvovala na Sajmu pčelarstva u Novom Sadu.  Za vreme prvomajskog raspusta školske 2006/07. izvrcano je oko 11 kg meda.

Rukovodilac pčelarske sekcije je učiteljica Milana Dragičević.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=88