Javna nabavka – električna energija

Javna nabavka male vrednosti, br. 3/2016 – Nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, br. 3/2015 – Nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produžetku roka

Izmena dokumentacije

Javna nabavka male vrednosti, br. 1/2014 – Nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=1810