Return to Škola danas

Đački parlament

Đački parlament naše škole čini 10 članova, po dva predstavnika svakog odeljenja 7. i 8. razreda. Rad parlamenta prezentuje se kroz sledeće aktivnosti:

  • sačinjavanje pravilnika o ponašanju učenika u školi,
  • vannastavne aktivnosti,
  • takmičenja učenika,
  • učešće na sportskim, kulturno-umetničkim i aktivnostima zabavnog karaktera,
  • samovrednovanje rada škole,
  • aktivnosti na unapređenju obrazovno-vaspitnog rada i života škole uopšte,
  • aktivnosti na unapređenju i očuvanju životne sredine.

Koordinatori Đačkog parlamenta su nastavnice Vesna Kamanj i Gabriela Guba.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=84

Članovi Učeničkog parlamenta za školsku godinu 2012/2013

Sara Valenćik, 8.1 – predsednik; Michaela Čobrda, 8.1 – podpredsednik; Milica Bikicki, 8.2 – zapisničar; Nađa Pacula, 8.2 – predstavnik Parlamenta u Školskom odboru; Hana Hodolič, 7.1 – predstavnik Parlamenta u Školskom odboru; Tana Kolar, 7.1 – koordinator za kulturu; Tea Novaković, 7.2 – koordinator za humanitarne akcije; Višnja Dragičević, 7.2 – koordinator za sportske …