Return to Đački parlament

Članovi Učeničkog parlamenta za školsku godinu 2012/2013

  1. Sara Valenćik, 8.1 – predsednik;
  2. Michaela Čobrda, 8.1 – podpredsednik;
  3. Milica Bikicki, 8.2 – zapisničar;
  4. Nađa Pacula, 8.2 – predstavnik Parlamenta u Školskom odboru;
  5. Hana Hodolič, 7.1 – predstavnik Parlamenta u Školskom odboru;
  6. Tana Kolar, 7.1 – koordinator za kulturu;
  7. Tea Novaković, 7.2 – koordinator za humanitarne akcije;
  8. Višnja Dragičević, 7.2 – koordinator za sportske aktivnosti.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=713