↑ Return to Škola danas

Print this Page

Mali pčelari

 

Mali pčelari pored košnica

Sekcija „Mali pčelari” iznikla je iz predmeta Čuvari prirode pre pet godina, kako bi se deca približila prirodi i praktičnim  znanjem iz pčelarstva. Prve godine se upoznala sa izgledom košnice i priborom za rad, a druge je uspostavila saradnju sa pčelarima Jankom i Anom Časar.  Treća godina donela je prve praktične korake, kada su u maju 2006. ofarbane prve košnice, izbušeni i ožičeni ramovi i utopljene satne osnove. Od pčelara su na poklon dobijena dva roja pčela. Pčelinjak je smešten u porti crkve, gde je mirno i ima dosta stabala lipe. U oktobru 2006. god. sekcija je učestvovala na Sajmu pčelarstva u Novom Sadu.  Za vreme prvomajskog raspusta školske 2006/07. izvrcano je oko 11 kg meda.

Rukovodilac pčelarske sekcije je učiteljica Milana Dragičević.

Permanent link to this article: http://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=88