Deň matematiky

Pre nadšencov matematiky je 14.3. veľmi výnimočný deň. Je oslavou snáď najznámejšej  matematickej konštanty, ktorú označujeme gréckym písmenom π (čítaj pí). Toto číslo vyjadruje pomer medzi obvodom kruhu a jeho priemerom, a tento pomer  je  bez ohľadu na veľkosť kruhu vždy rovnaký. Ludolfovo číslo, ako sa pí oficiálne nazýva, je číslo iracionálne, má nekonečný počet desatinných miest. Jeho  hodnota na 60 desatinných miest je  3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944. Týmto číslom bolo fascinovaných mnoho matematikov histórie. Skúmali jeho vlastnosti a pokúšali sa určiť čo najviac číslic za desatinnou čiarkou. Zakladateľom  tradície osláv čísla pí  „PI DAY“  je fyzik Larry Shaw zo San Francisco . Prečo práve 14. marca? Pretože čísla v dátume (3, 1, 4) sú prvými tromi číslicami čísla π a okrem toho je to deň narodenín Alberta Einsteina, ktorý sa narodil v roku 1879. V tento deň sa v našej škole konala matematická súťaž  Misliša, do ktorej sa zapojili žiaci druhého až siedmeho ročníka.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42459&lang=sk