Opštinsko takmičenje iz matematike

Na opštinskom takmičenju iz matematike učestvovalo je četrnaest učenika naše škole. Svi su postigli zadovoljavajuće rezultate. Najbolji su bili  Filip Herček, učenik petog razreda, koji je osvojio maksimalan broj bodova i osvojio prvo mesto i učenica šestog razreda Višnja Dragičević, koja je osvojila treće mesto. Oboje su se plasirali na okružno takmičenje. Filipa je pripremao nastavnik matematike Jan Hemela, a Višnju nastavnik matematike Janko Arbet. Čestitamo!

 

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=358

Opštinsko takmičenje iz srpskog jezika

Na opštinskom takmičenju iz srpskog jezika učenica šestog razreda Višnja Dragičević osvojila je treće mesto i plasirala se na okružno takmičenje. Višnju je pripremala nastavnica srpskog jezika Karolina Gašparovski. Čestitamo!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=339

“Horakova Štiavnica”

“Horakova Štiavnica” je literarni konkurs Osnovne škole “Jozef Horak” iz Banske Štiavnice, Slovačka Republika. To je naša partnerska škola. Na konkurs smo i mi poslali svoje radove. Nagrađeni su radovi Martine Pinćir i Filipa Herčeka, učenika petog razreda, Kristine Vinković, učenice šestog razreda, Ines Pinćir i Tatiane Žihlavski, učenica osmog razreda. Sa učenicima je radila nastavnica slovačkog jezika Vjerka Pap. Čestitamo!!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=322

Likovna kolonija “Makovička”

Naši učenici učestvovali su na likovnoj koloniji “Makovička” u Bačkom Petrovcu. Njihovi radovi bili su i nagrađeni. Učenica osmog razreda Monika Mandač osvojila je prvo mesto u kategoriji grafike, a učenica šestog razreda Tanja Valenćik treće mesto u kategoriji slikanje. Moniku i Tanju pripremila je nastavnica likovne kulture Verica Tanacković. Čestitamo!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=312

Čaroslov

 “Čaroslov” – časopis učenika škola u kojima se nastava izvodi na slovačkom jeziku u Vojvodini, nastao je u  v novembru  2010.godine u Osnovnoj školi “Jan Čajak” u Bačkom Petrovcu. Tada su se okupili učenici iz 11 osnovnih škola na drugom po redu seminaru, koji se sprovodio pod nazivom “Komparacijom ka boljem rezultatu”– II. seminar za učenike – članove redakcija školskih časopisa.

Alternativni oblik časopisa je njegova elektronska verzija. Ona ima za cilj stvaranje  zanimljivih i aktuelnih internet sadržaja, obezbeđivanje mesta za  samoostvarenje i prezentaciju sopstvenog stvaralaštva, kao i širu prezentaciju pomenutih škola.

Na ovaj način, putem svog elektronskog izdanja, “Čaroslov” je dostupan ne samo učenicima i nastavnicima  različitih škola, ali i  ostalima, koji imaju želju da se upoznaju sa njegovim sadržajem. “Čaroslov”  je časopis koji ujedinjuje škole sa slovačkim nastavnim jezikom u Vojvodini i njihove školske časopise.

Posetite – www.caroslov.rs

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=276