Novi komposteri

Da bi uspešno počeli sa realizacijom aktivnosti iz projekta “Kompostiranje od A do Z” morali smo napraviti kompostere. Pomogao nam je naš ložač Mirko Tot. Napravio ih je od dasaka koje su učenici obojili zelenom bojom. Postavili smo ih na posebno mesto u školskom dvorištu. Sada ih svi zajedno punimo lišćem, grančicama i otpadom iz školske kuhinje.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=695