Шта скриваш, контејнер?

Развијање еколошке свести и мeђупредметне  компетенције Одговоран однос према околини један је од приоритетних циљева рада наше школе. О томе сведоче бројне акције организоване  током сваке школске године. Једна од таквих акција је и сакупљање старе хартије, лименки и најлона. Акција је реализована у школском дворишту уз учешће свих одељења разредне и предметне наставе, као и деце из  предшколских група . Сакупљено је 6007 кг папира, 215 кг лименки и 140 кг најлона. Ученици 8.1 (905 кг папира, 7,5 кг лименки и 120,5 кг најлона), 7.1 (1164 кг папира, 3,5 кг лименки и 7 кг најлона) и 6.1 (948,5 кг папира, 35 кг лименки и 2 кг најлона) показали су се као најуспешнији у сакупљању, али захвалност припада свим ученицима и запосленима, који су се укључили у акцију.  Носиоци ове активности  били су  Еколошка секција, Дечији савез, Ученички парламент и ученици, који похађају слободне активности Моја животна средина.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5262