Сакупљање старе хартије

Развијање еколошке свести и мeђупредметне  компетенције Одговоран однос према околини један је од приоритетних циљева рада наше школе. О томе сведоче бројне акције организоване  током сваке школске године. Једна од таквих акција је и сакупљање старе хартије, лименки и најлона. Акција је реализована у школском дворишту уз учешће свих одељења разредне и предметне наставе, предшколаца и ученика  из продуженог боравка. Сакупљено је 5581 кг папира, 70 кг лименки и 62 кг најлона. Ученици 4.1 (1257 кг папира), 7.1 (890 кг папира и 62 кг најлона) и 6.1 (821 кг папира) показали су се као најуспешнији у сакупљању, али захвалност припада свим ученицима и запосленима, који су се укључили у акцију. У сакупљању лименки истакло се одељење 5.1. Носиоци ове активности  били су  Еколошка секција, Дечији савез, Ученички парламент и ученици, који похађају слободне активности Чувари природе.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4693