Вода – колевка живота

Вода је колевка живота на нашој планети, без ње живот не би могао постојати. Изузетно је важна за човека, он се са водом сусреће од рођења до последњег дана свог живота. Значај воде за човека и његову животну средину свеобухватно је и сажето дефинисан у дванаест тачака Европске повеље о води, коју је Европско веће прогласило 6. маја 1968. године у Стразбуру. Ево најважнијих тачака из ове повеље:

1. Без воде нема живота. То је вредност која је незаменљива за било коју људску активност.
2. Залихе слатке воде нису неисцрпне. Треба их заштитити и пажљиво поступати с њима.
3. Загађење воде штети човеку и другим живим бићима која од њега зависе.
4. Коришћена вода након повратка у заједнички извор не сме негативно утицати на њену поновну употребу у јавне или приватне сврхе.
5. Водени ресурси морају се надгледати и вредновати.
6. Вода је заједничко наслеђе чију вредност сви морају препознати. Свако је дужан да пажљиво и штедљиво користи воду.

У ми у нашој школи се трудимо  да се понашамо у складу са тачкама Европске повеље о води.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4537