Makovička

Svake godine naši učenici učestvuju na likovnoj koloniji “Makovička”. Koloniju organizuje Osnovna škola “Jan Čajak” u Bačkom Petrovcu. Ove godine učenici su radili u tri radionice: slikarskoj, grafičkoj i vajarskoj. Radionice su vodili akademski slikari i vajari. Našu školu predstavljali su: Denis Pudelka, Tanja Valenćik i Svetlana Buzanski. Pripremala ih je nastavnica likovne kulture Verica Tanacković. U svojoj grupi Denis je osvojio treće mesto. Čestitamo!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=889