VI seminar za učenike

U subotu 1. decembra 2012. u Osnovnoj školi “Jan Čajak” u Bačkom Petrovcu održan je VI seminar za učenike osnovnih škola sa slovačkim nastavnim jezikom pod nazivom Pričali su mi… Odlomci uspomena iz pera učenika. Projekat je imao za cilj jačanje nacionalne i jezičke svesti kod učenika, kao i njihovo upoznavanje sa istorijom Slovaka koji žive u Vojvodini na jedan netradicionalan, nesvakidašnji način. Zanimljive fragmente i fotografije iz istorije našeg mesta predstavile su i objasnile učenice Marina Imrek, 8.1 i Lidija Vinković, 6.1. Učenice su pripremile nastavnice Gabriela Guba-Červeni i Vesna Kamanj.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=802