Упис деце у предшколски програм

Упис деце у групе припремног предшколског програма за школску 2022/2023. годину обавиће се 5.05.  и 6.05.2022. године, у времену од 16 до 18 часова, у просторијама предшколских група код васпитачица Јуле Живић и Ане Тот. Уписују се деца рођена у периоду од 1.03.2016. до 28.02.2017. године. Родитељи деце рођене у овом периоду имају законску обавезу да упишу своје дете у припремни предшколски програм.

Упис у полудневни боравак (вртић) за децу старости од 3 до 5 година, обавиће се 5.05.  и 6.05.2022.  године, у времену од 11 до 13 часова у просторијама предшколаца, код васпитачица Милушке Валенћик, Марине Бела и Татјане Мацко.

Приликом уписа достављају се следећа документа:

  1. Потврда да је дете способно за упис и боравак у васпитној групи (издаје изабрани лекар)
  2. Извод из матичне књиге рођених за дете и
  3. Фотокопија или очитана лична карта једног од родитеља.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5063