Акција сакупљање старе хартије

Развијање еколошке свести и мeђупредметне  компетенције Одговоран однос према околини један је од приоритетних циљева рада наше школе. О томе сведоче бројне акције организоване  током сваке школске године. Једна од таквих акција је и сакупљање старе хартије, лименки и најлона. Акција је реализована у школском дворишту уз учешће свих одељења разредне и предметне наставе, као и деце из  предшколских група и продуженог боравка . Сакупљено је 10040 кг папира, 61 кг лименки и 122 кг најлона. Ученици 5.1 прикупили  су 1972 кг папира и били најбољи у категорији ученика старијих разреда.  У категорији ученика млађих разреда најбољи резултат постигло је одељење 3.1, сакупили су 547 кг старе хартије и 3 кг лименки. Изузетне резултате постигли су у категорији старијих разреда и ученици 8.1 и ученици 7.1, а у категорији млађих разреда ученици 2.1 и ученици 1.1., али захвалност припада свим ученицима и запосленима, који су се укључили у акцију.  Носиоци ове активности  били су  Еколошка секција, Дечији савез и Ученички парламент.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42382