Dan digitalnog učenja

U okviru regionalnog projekta “Think science” – Razmišljaj o nauci,  učenici 1.1 obeležili su Dan digitalnog učenja. Osim informaciono-komunikacione tehnologije, koju koriste svakodnevno, ovog dana prilikom obrade sadržaja iz matematike koristili su i laptopove. Svaka grupa učenika radila je svoj deo projekta, rešavali su se zadaci sa interneta, interaktivnih prezentacija, kvizovi, mozgalice. Na času slovačkog jezika, prilikom obrade slova, koristio se edukativan softver i interaktivna tabla. Učenici su se uverili da računare možemo i moramo koristiti ciljano, pre svega, u obrazovne svrhe.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3294