Čitalački kviz

Dana 24. novembra u Svečanoj sali po peti put je organizovan ,,Čitalački kviz“. Učesnici su bili učenici iz tri škole: OŠ,,Aleksa Šantić“ Gajdobra-Nova Gajdobra, OŠ,,Braća Novakov“ Silbaš i OŠ ,,15.oktobar“ Pivnice. Zadatak za učenike bio je da pročitaju odabrane tekstove (bajke) od sledećih pisaca: D.Radovića, J.J. Zmaja, M.Antića, I. Andrića, M. Tvena.

Ekipe su bile sastavljene, tako što je bio zastupljen po jedan učenik iz tri pomenute škole da bi se promovisao duh tolerancije. Kviz je osmišljen u elektronskoj formi. Učenici su pokazali odlično poznavanje zadate tematike mada kviz nije bio isključivo takmičarskog tipa.

Nakon završetka kviza svi učesnici su imali priliku da se druže u prijatnoj atmosferi u prostorija škole.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2631