Pedagoška praksa

praxKarin Čižova i Lukaš Ševeček, studenti istorije na Filozofskom fakultetu UK u Bratislavi, su u periodu od 17. do 27. novembra 2014. boravili u našoj školi, u kojoj su realizovali pedagošku praksu u trajanju od nedelju dana. Časove su držali učenicima predmetne nastave. Mentor im je bila nastavnica Gabriela Guba-Červeni. Projekat je realizovan uz podršku Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i Kancelarije za Slovake, koji žive u dijaspori.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2073