Naša škola br. 23

casopis23

U novom broju Naše škole pišemo o našim uspesima u ovoj školskoj godini. Razgovaramo sa učenicom generacije. Predstavljamo Vam aktivnosti Dečjeg saveza i Učeničkog parlamenta. Uvodimo rubriku “Mladi istoričari” i “Mozgalice”. Objavljujemo svoje literarne i likovne radove. Obeležavamo Svetski dan vode. Čitajte “Našu školu”!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=1890