Category: Ekologická sekcia

Zber starého papiera

Mnoho rokov v našej škole venujeme veľkú pozornosť vzdelávaniu detí v podobe prebúdzania ekologického povedomia. Jednou z prvých akcií, 4. novembra, bol i  zber starého papiera, plechoviek a plastov. Akciu organizovala ekologická sekcia. Do akcie boli okrem žiakov a učiteľov školy zapojení aj rodičia, tak sa spoločnou prácou a úsilím každý rok prekonávajú rekordy. Pomoc poskytli …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4355&lang=sk

Krásne farby jesene

Žiaci 4.1  a 4.2 triedy sa zúčastnili v aktivite ekologického krúžku – vysadili pestrofarebné sirôtky. Teraz v školských záhradných kvetináčoch rastú a kvitnú na radosť žiakov a zamestnancov. Potešenie je tým väčšie, že sú okrasou školského dvora.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4313&lang=sk

Darčeky pre prvé tri miesta

Dňa 16. októbra v našej škole bola organizovaná akcia Zberu starého papiera, úhrnná hmotnosť zozbieraného papiera bola 4500 kg. Aby aj naďalej takéto podujatia boli úspešné a tradičné sa postarali aj sponzori/donátori z Pivnice – M. Valentík, R. Kmeťko a zo  Selenče – Zdravo Оrganic a Anna Bakehouse. V darčekoch si odmenení  našli: ceruzu, gumičku, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3646&lang=sk

Špinavé, či čisté nie je to rovnaké

V našej škole v  pondelok 4. novembra  sa konala ekologická súťaž, do ktorej boli zapojení žiaci vyšších ročníkov. Organizátorom projektu  je Nemecká rozvojová organizácia (GIZ), ktorá financuje výstavbu odpadových skládok a recyklačných stredísk a na ten spôsob  už šesť rokov podporuje recyklačné snahy v Srbsku. Cieľom projektu je podať žiakom základné údaje o recyklácii v …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3654&lang=sk

Akcia zberu starého papiera / plechovíc

V stredu 16. októbra sa v našej škole organizovala akcia zberu odpadového papiera a plechovíc. Do akcie boli zapojené predškolské skupiny detí, väčšina žiakov, učiteľov a rodičov. Nazbieralo  sa približne 4500 kg starého papiera a 85 kg plechovíc. Medzi žiakmi vládol súťažiaci  duch a každý netrpezlivo čakal kým sa zmerá množstvo zozbieraného papiera. Najviac  odpadového …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3620&lang=sk