Category: Ekologická sekcia

Ekologický výlet

V utorok, 14. septembra 2021, bol na mieste Ekologického centra Karapandža, nachádzajúceho sa na brehu Bajského kanála pri Bezdane, zorganizovaný jednodňový výlet pre žiakov našej školy (4.1, 5.1.5.2 a 7.1. ) ako odmena za ekolologické  aktivity v rámci Programu Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine, v školskom roku 2020/21. Najprv mali žiaci ekologické dielne v …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4673&lang=sk

Kompostovanie je…

V rámci aktivít, ktorých mottom je Aby nám škola žiarila,  donáciou OZZ Agronom z Pivnice škola získala nové kompostéry. Žiaci a zamestnanci našej školy teda budú pokračovať v dobrej praxi – kompostovaní. Kompostovanie je prirodzený rozklad organických látok pôsobením baktérií, červov a drobného hmyzu. Výsledný produkt – kompost, je užitočný materiál podobný humusu, bez nepríjemného …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4666&lang=sk

Aby nám škola žiarila

V rámci septembrovej ekologickej témy Aby nám škola žiarila zrealizovali členovia ekologickej sekcie svoje prvé aktivity. Zafarbili  črepníky  na školskom dvore a s pomocou Klubu poľnohospodárov z Pivnice zorganizovali akciu  odstránenia stavebného odpadu. Osobitná vďaka patrí Jaroslavovi Šusterovi, Jánovi Grňovi a  Vlastislavovi Týrovi, ktorí prispeli k tomu, aby sa táto akcia vydarila.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4655&lang=sk

Pre čistejšie a zelenšie školy

V piatok 3. septembra 2021 sa v sieni Pokrajinskej vlády APV o 11. hodine, uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v rámci programu Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine, v školskom roku 2020 /2021. Naša škola je účastníkom tohto programu už dlhý rad rokov, mnoho krát bola odmeňovaná, podobne ako aj v minulom školskom roku . Odmenou …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4643&lang=sk

Deň planéty Zem

Deň Zeme patrí  medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Už tradične, 22. apríl je  dňom, kedy má naša planéta sviatok. Mnohé mestá, dediny, inštitúcie a organizácie pripravujú rozličné ekologicky motivované podujatia, akcie a výzvy. Tému tohtoročného Dňa Zeme vystihuje motto Obnovme našu Zem. Musíme ju obnoviť nielen preto, že nám záleží na prírode, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4565&lang=sk