Category: Ekologická sekcia

Svetový deň vody

Vode sa hovorí aj modré zlato, pretože v mnohých oblastiach sveta je jej žalostne málo. Problém jej nedostatku v dôsledku sucha ešte znásobujú vojny a napätá geopolitická situácia. Aj dnes žijú na svete miliardy ľudí bez prístupu k čistej a vyhovujúcej vode. Svetový deň vody nám každoročne 22. marca pripomína, že voda je vzácna, musíme …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42484&lang=sk

Interaktívna solárna energia

V dňoch 9.-10. decembra 2023, v priestoroch Ekologického centra Radulovački v Sriemskych Karlovciach naša škola mala účasť na seminári pod názvom Interaktívna solárna energia. Seminár bol odmenou za úspešne zrealizované ekologické  aktivity v rámci programu Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine, v školskom roku 2022/23.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42385&lang=sk

Zber starého papiera

Rozvíjanie ekologického povedomia a medzipredmetnej kompetencie Zodpovedný vzťah k okoliu je je jedným z prioritných cieľov pôsobenia našej školy. Svedčia o tom aj početné akcie organizované v priebehu každého školského roka. Jednou takou bola aj akcia zberu starého papiera, plechoviek  a nylónu.  Akcia prebiehala na školskom dvore za účasti všetkých tried prvého a druhého stupňa, ako aj …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42382&lang=sk

Výlet ako odmena

V projekte Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine sa naša škola v minulom školskom roku zúčastnila už po štrnásty krát.  Počas tých rokov zrealizovali  sme celý rad aktivít a akcií  usmernených na ochranu a zveľadenie životného prostredia. Nielen aktivít, aj odmien bolo veľa. V tomto roku sme získali  jednodňový výlet pre dvadsiatich žiakov. A …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42252&lang=sk

Za čistejšie a zelenšie školy Vojvodiny

V pokrajinskej vláde boli dnes v rámci programu Za čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine ocenení predstavitelia 54 najlepších vzdelávacích inštitúcií v našej pokrajine. Celkový  fond na ocenenia v spolupráci so všetkými partnermi prevyšuje štyri milióny dinárov. Na tomto štrnásťročnom projekte, ktorý sa začal s cieľom zvýšiť povedomie a osobnú zodpovednosť za starostlivosť o životné …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42138&lang=sk