Category: Ekologická sekcia

Darčeky pre prvé tri miesta

Dňa 16. októbra v našej škole bola organizovaná akcia Zberu starého papiera, úhrnná hmotnosť zozbieraného papiera bola 4500 kg. Aby aj naďalej takéto podujatia boli úspešné a tradičné sa postarali aj sponzori/donátori z Pivnice – M. Valentík, R. Kmeťko a zo  Selenče – Zdravo Оrganic a Anna Bakehouse. V darčekoch si odmenení  našli: ceruzu, gumičku, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3646&lang=sk

Špinavé, či čisté nie je to rovnaké

V našej škole v  pondelok 4. novembra  sa konala ekologická súťaž, do ktorej boli zapojení žiaci vyšších ročníkov. Organizátorom projektu  je Nemecká rozvojová organizácia (GIZ), ktorá financuje výstavbu odpadových skládok a recyklačných stredísk a na ten spôsob  už šesť rokov podporuje recyklačné snahy v Srbsku. Cieľom projektu je podať žiakom základné údaje o recyklácii v …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3654&lang=sk

Akcia zberu starého papiera / plechovíc

V stredu 16. októbra sa v našej škole organizovala akcia zberu odpadového papiera a plechovíc. Do akcie boli zapojené predškolské skupiny detí, väčšina žiakov, učiteľov a rodičov. Nazbieralo  sa približne 4500 kg starého papiera a 85 kg plechovíc. Medzi žiakmi vládol súťažiaci  duch a každý netrpezlivo čakal kým sa zmerá množstvo zozbieraného papiera. Najviac  odpadového …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3620&lang=sk

(Srpski) Школе за 21. век

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3663&lang=sk

Projekt Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine

Naša škola sa už rad rokov zapája do projektu Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine. Dňa 5. júna, keď sa oslavoval Svetový deň životného prostredia, sme oslávili 10. výročie tohto projektu. Zúčastnilo sa ho sedem žiakov 4. ročníka . Zároveň to bolo aj vyhlásenie ocenených škôl,  medzi ktorými bola aj  naša  škola. Odmenou bol …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3376&lang=sk