Category: Ekologická sekcia

Projekt Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine

Naša škola sa už rad rokov zapája do projektu Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine. Dňa 5. júna, keď sa oslavoval Svetový deň životného prostredia, sme oslávili 10. výročie tohto projektu. Zúčastnilo sa ho sedem žiakov 4. ročníka . Zároveň to bolo aj vyhlásenie ocenených škôl,  medzi ktorými bola aj  naša  škola. Odmenou bol …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3376&lang=sk

Dôležitosť vody

Podobne ako každý rok, 22. marca v našej škole  Svetový deň vody sme si pripomenuli rôznymi aktivitami, zdôrazňujúc  jej dôležitosť. Žiaci  so svojimi triednymi učiteľmi  sa sami  rozhodli, akým spôsobom zaznamenajú   tento deň. Niektorí pripravili prezentácie, plagáty, spievali a počúvali priliehavé piesne, hrali  hry pantomímy, vedomosti  si overili prostredníctvom kvízov, experimentovali na hodinách prírody a …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3260&lang=sk

Miestny ekosystém – rybník

Dňa 22.marca na hodinách ekologickej odbočky, v rámci témy  Znečisťujúce látky vo vode, sme navštívili miestny ekosystém – rybník. Týmto spôsobom sme zaznamenali Svetový deň vody. Predseda Spolku rybárov Šaran,  Vladimír Čobrda,   nás  oboznámil s ich prácou a rozbehnutými  aktivitami. Bolo to zaujímavé  a pomohli sme aj vyzbierať odpad na brehu rybníka. Z odpadu,  ktorý …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3272&lang=sk

Ochraňujeme a staráme sa o prírodu

V pondelok 18.marca  sa v školskej knižnici  zoskupili žiaci 2.1, 3.1 a 4.1 triedy a zúčastnili sa v nahrávaní relácie Envirosféra Rádia Nový Sad.  Odpovedali na rôzne otázky z oblasti ekológie a v súvislosti so zaznamenávaním významných ekologických dátumov, 21. marec – Svetový deň lesov, 22.marec – Svetový deň vody a 22.apríl – Svetový deň planéty Zeme. Počuli …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3275&lang=sk

Darčeky pre najusilovnejších

V stredu 7.11.2018 bola organizovaná akcia zberu starého papieru. Zapojili sa všetci, od predškolákov až po žiakov ôsmeho ročníka. Najviac papieru nazbierali žiaci 4.1 a 3.1 triedy, ktorí boli aj odmenení. Darčeky zabezpečili Anna Bake House (chrumky) a Zdravo Organic (ovocné šťavy) zo Selenče. Ďakujeme všetkým na vynaloženom úsilí a veríme, že sa takéto akcie …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3131&lang=sk