Category: Ekologická sekcia

Deň planéty Zem

Deň Zeme patrí  medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Už tradične, 22. apríl je  dňom, kedy má naša planéta sviatok. Mnohé mestá, dediny, inštitúcie a organizácie pripravujú rozličné ekologicky motivované podujatia, akcie a výzvy. Tému tohtoročného Dňa Zeme vystihuje motto Obnovme našu Zem. Musíme ju obnoviť nielen preto, že nám záleží na prírode, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4565&lang=sk

Voda – kolíska života

Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa človek stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Význam vody pre človeka a jeho životné prostredie bol všestranne a výstižne definovaný v dvanástich bodoch Európskej charty o vode, ktorá bola vyhlásená …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4537&lang=sk

Zber starého papiera

Mnoho rokov v našej škole venujeme veľkú pozornosť vzdelávaniu detí v podobe prebúdzania ekologického povedomia. Jednou z prvých akcií, 4. novembra, bol i  zber starého papiera, plechoviek a plastov. Akciu organizovala ekologická sekcia. Do akcie boli okrem žiakov a učiteľov školy zapojení aj rodičia, tak sa spoločnou prácou a úsilím každý rok prekonávajú rekordy. Pomoc poskytli …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4355&lang=sk

Krásne farby jesene

Žiaci 4.1  a 4.2 triedy sa zúčastnili v aktivite ekologického krúžku – vysadili pestrofarebné sirôtky. Teraz v školských záhradných kvetináčoch rastú a kvitnú na radosť žiakov a zamestnancov. Potešenie je tým väčšie, že sú okrasou školského dvora.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4313&lang=sk

Darčeky pre prvé tri miesta

Dňa 16. októbra v našej škole bola organizovaná akcia Zberu starého papiera, úhrnná hmotnosť zozbieraného papiera bola 4500 kg. Aby aj naďalej takéto podujatia boli úspešné a tradičné sa postarali aj sponzori/donátori z Pivnice – M. Valentík, R. Kmeťko a zo  Selenče – Zdravo Оrganic a Anna Bakehouse. V darčekoch si odmenení  našli: ceruzu, gumičku, …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3646&lang=sk