Oct 25 2017

Deň školy

Deň školy (15. októbra) zaznamenaný bol športovými a kultúrno-umeleckými aktivitami. Žiaci prvého stupňa súťažili v štafetových hrách a žiaci druhého stupňa organizovali turnaj v malom fudbale. Osobitný záujem u žiakov vyvolala súťaž v baskete, medzi žiakmi a učiteľmi (tentokrát oslavovali učitelia). Kultúrno-umelecká časť sa začala básňami a piesňami. Najúspešnejším žiakom v školskom roku 2016/2017 boli udelené odmeny a uznania. Vyhlásené boli výsledky literárneho a výtvarného súbehu vypísaného ku Dňu školy. Odmeny získali aj najaktívnejší čitatelia kníh zo školskej knižnice. Dve kolegyne, Anna Belániová, profesorka ruského jazyka a Anna Hodoličová, profesorka triednej výučby zaznamenali 35 rokov pôsobenia v škole.

Permanent link to this article: http://www.15oktobar.edu.rs/?p=2778&lang=sk

Oct 17 2017

Elektronický denník

Prvého septembra v šesťdesiatich školách v Srbsku vyučovacie hodiny prvýkrát boli zapísané do elektronického denníka. To sa stalo aj v našej škole. Poličky v zborovni určené na klasické, papierové denníky zostali prázdne. Niektorí z nás túto novinku prijali s určitým množstvom strachu a neistoty. Zvykli sme si do elektronického denníka vnášať známky, ale nie aj  vyučovacie jednotky, učebnice, poznámky o žiakoch, zápisnice, absencie žiakov. V priebehu dvoch mesiacov používania  denníka vznikali rôzne dilemy, nejasnosti, otázky… Vytvorili sme celý rad návrhov, odporúčaní, napomenutí… Pochopili sme, že sme súčasťou tímu, ktorý buduje tento projekt, ktorý svojimi skúsenosťami a mienkami bude vplývať na konečnú verziu e-denníka. Príjemný pocit! Dotazníkom pre učiteľov získali sme odpoveď na otázku ako vnímajú túto novinku vo svojej práci. Okrem jedného „Nemám k tomu žiadny postoj“ a jedného „Je to ťažšie a zložitejšie vzhľadom na klasický denník“ všetky ostatné odpovede boli pozitívne. Nemali tu vplyv žiadne roky života, pracovná skúsenosť, či odbor… Túto novinku nevnímame ako svoj  nový záväzok, ale ako novú výzvu, náš nový cieľ, ktorého realizácia síce neprinesie nič mimoriadne, ale predsa priniesla niečo  vzácne. To každodenné konzultovanie sa v zborovni, výmena skúseností, tie otázky: „Ako si to vniesol…Si si všimla, že… Pozri, takto to funguje… Bolo by to lepšie takto…“, tisícky otázok pre našich koordinátorov, ich úsmev, ktorý nám darujú aj vtedy, keď im počas celého pracovného čas nedáme pokoj… To je to! Po toľkých plánoch a programoch, správach, školení, kurzoch, dozorov, skúšok, predsa sa oplatilo byť súčasťou aj tohto projektu!

Permanent link to this article: http://www.15oktobar.edu.rs/?p=2747&lang=sk

Oct 06 2017

Slávnostné prijímanie žiakov prvého ročníka do Detského zväzu

Korunou Detského týždňa, v piatok, bolo prijímanie prvákov do Detského zväzu našej školy. Toto podujatie bolo zaznamenané priliehavým programom, ktorý pripravili ich starší kamaráti. Na záver každý prváčik či prváčka dostal/a Uvítanku, odznak a cukríky. Tí najmladší, predškoláci, oblečení do najrozličnejších kostýmov a masiek, defilovali škôlkou. Úsmevy na ich líčkach hovorili, že maškarný ples sa vydaril. Žiacky parlament organizoval a realizoval výmenu úloh – akciu V cudzích topánkach (žiaci – učitelia; učitelia – žiaci).

Permanent link to this article: http://www.15oktobar.edu.rs/?p=2772&lang=sk

Oct 05 2017

Projekcia filmu Malý bigfut

V spolupráci so Žiackym parlamentom realizovaná bola projekcia filmu 3-D Malý bigfut. Predškoláci a žiaci od 1. až po 8. ročník s oduševnením sledovali film.

Permanent link to this article: http://www.15oktobar.edu.rs/?p=2759&lang=sk

Oct 04 2017

Dni dopravy v obci Báčska Palanka

Dňa 30. septembra 2017 v Báčskej Palanke sa uskutočnila súťaž v rámci projektu Dni dopravy v obci Báčska Palanka 2017 pre žiakov základných škôl. V tomto školskom roku do súťaže boli zapojení aj žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka, ktorí účinkovali v revuálnej časti. Jazdou na bicykli polygónom predstavili svoju šikovnosť a zručnosť. Žiaci od štvrtého po ôsmy ročník najprv riešili testy, ktorými si preverili svoje vedomosti o pravidlách v premávke, a potom jazdou na bicykli zdolávali prekážky v polygóne. Cieľom tejto manifestácie je zvykať žiakov na bezpečné pohybovanie sa v premávke v reálnych podmienkach. Po ukončení súťaže vyhlásení boli víťazi, udelené odmeny a najmladší účastníci získali diplomy, tričká a šiltovky. Žiakov na súťaži sprevádzali profesori Anna Hodoličová, Nataša Mirković a Miroslav-Juraj Bela.

Permanent link to this article: http://www.15oktobar.edu.rs/?p=2723&lang=sk