Oznámenie

V súlade s rozhodnutím Vlády Republiky Srbsko zo dňa 14. februára 2019, ktoré je vynesené na odporúčanie Ministerstva zdravia a rozhodnutia Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, kvôli epidémii chrípky, výučba sa prerušuje vo všetkých základných a stredných školách v Srbsku v termíne od 18. do 24. februára 2019. Vyučovanie bude pokračovať od pondelku 25. februára 2019.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3197&lang=sk

Karneval

Ako aj v minulých rokoch,  aj tohto roku vo februári bol na našej škole organizovaný karneval pre žiakov nižších ročníkov. Karneval u žiakov vždy  vytvára osobitné  inšpirácie a každý chce aspoň na chvíľku byť niekým iným. Žiaci sa tak dostanú do sveta fantázie,  vytvoria svoj nový svet, v ktorom si môžu robiť čo sa im zachce.

Predstavujeme vám najoriginálnejšie, najkreatívnejšie a najelegantnejšie masky, ktoré komisia vyhodnotila s veľkým NAJJJJ.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3206&lang=sk

Hodnotné dary

Koncom prvého polroka do školskej knižnice pribudli nové, vzácne knihy. Štedrým darcom kníh bol pán Ing. Miroslav Belica, majiteľ podniku Stavomontáže, z Bratislavy, zo Slovenska. O Pivnici a o Pivničanoch   sa dozvedel z  monografie Pivnice. Táto kniha ho veľmi nadchla.  Rozhodol sa darovať knihy pre Slovenskú evanjelickú a.v. cirkev  a pre našu  školu v hodnote 5 000 eúr. Ako povedal,  tento gest je jeho vnútornou pohnútkou a  záväzkom, ktorý chcel splniť. Žiaci už čítajú nové knihy s pôžitkom a zvedavosťou.

S pocitom, že dobrí ľudia ešte stále existujú, pánovi Ing. Miroslavovi Belicovi srdečne ďakujeme za preukázanú dôveru.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3167&lang=sk

Deň Svätého Savu

Pri príležitosti dňa zaznamenávania osobnosti a diela veľkého srbského osvietenca Svätého Savu, v slávnostnej sieni školy bol uskutočnený priliehavý kultúrno-umelecký program. Program pozostával z piesní, básní a dramatizácie v predvedení škôlkárov a žiakov našej školy. Slávnosť bola ukončená vyhlásením najlepších výtvarných a literárnych prác na súbehu o Svätom Savovi. Odmenené práce sú vystavené v aule školy.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3159&lang=sk

Zázračná interkulturálna sieť priateľstva

Od tohto školského roku prváci majú nový predmet, volá sa projektové vyučovanie. Žiaci 1.1 triedy sa v rámci projektového vyučovania  zapojili do medzinárodného projektu А Magical Intercultural Friendship Network (Zázračná interkulturálna sieť priateľstva). V projekte boli zapojení žiaci z 31 štátov. Cieľom projektu bolo spoznávať kultúru a spôsob života jedného národa (z tých 31), ktorý si žiaci zvolili samy. Úlohy  sa k žiakom dostávali cestou internetu, žiaci fotografovali a prezentovali svoju prácu. Najprv  spoznávali Slovinsko. Naučili sa, že hlavným mestom Slovinska je Ľubľana, že turisti najviac navštevujú Bled, že tam robia výbornú krempitu, a že Maribor je v roku 2018 športovým strediskom Európy. Potom  so svojimi rodičmi precestovali Belgicko, Brazíliu, Filipíny, Austráliu, Spojené štáty americké, Turecko, Nórsko, Južnú Afriku, Anglicko, Kolumbiu.  V tretej úlohe   sa naučili sedem zázračných slov povedať v siedmych jazykoch. Vypracovali zázračnú mapu sveta. Nadviazali   nové priateľstvá so svojimi vrstovníkmi z celého sveta prostredníctvom elektronickej pošty. S rodičmi  šili vankúšiky s vlajkami jednotlivých štátov. Vankúšiky predávali na Vianočných trhoch a získané peniaze usmernili deťom zo svojej školy, ktoré potrebujú pomoc. O aktivitách žiakov 1.1 sa viac dozviete na     https://www.youtube.com/watch?v=JJ_wttImhLo&t=159s

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3143&lang=sk