Dejepis je veda, ktorá sa naučiť nedá

S takýmto predsavzatím na hodiny dejepisu  v 5. ročníku prichádzajú žiaci každoročne. Doma im to ustavične hovoria a z vedy, ktorá je v podstate učiteľkou života urobia najhorší predmet na škole. Hneď počas prvých hodín sa ich snažia učitelia dejepisu presvedčiť o opaku, naučiť ich životné lekcie. Zdôrazňujú dôležitosť učenia mnohých udalostí, najmä pre ponaučenie a neopakovanie tých najstrašnejších chýb našich predkov. Niekedy sa to podarí, inokedy nie. Učiteľov poteší každý žiak, ktorý pochopí zmysel a význam daných udalostí. Žiak, ktorý si dá predsavzatie a zvládne každé aj to najťažšie učivo, obrovský počet dátumov, osobností, nových pojmov. Pochopí dôležitosť a význam toho čo sa učí nielen pre známku, ale pre život. V tomto roku všetkých potešila svojimi vedomosťami, pracovitosťou a najmä zanietenosťou žiačka ôsmeho ročníka Maja Tótová. Zúčastnila sa obecnej súťaže z dejepisu a obsadila 1. miesto, zároveň aj postup na obvodnú súťaž. Obvodná súťaž je už o stupeň náročnejšia, lebo sa zväčšuje objem učiva, ale sa pridávajú aj texty mnohých historických prameňov, ktoré je nevyhnutné vedieť, rozlišovať a zaradiť. Na tejto súťaži v Sriemskej Kamenici obsadila 3. miesto a postúpila na republikovú súťaž. Tu ju čakalo ešte viacej učiva a veľký počet dátumov a osobností. Neváhala a dala sa do práce. Jej pracovitosť a vedomosti sa ukázali 28. mája na republikovej súťaži z dejepisu v Leskovci. Maja obsadila 2. miesto. Z maximálneho počtu bodov 40 mala 39. Doteraz je to najväčší úspech našich žiakov na takejto súťaži. Maji Tótovej k jej úspech srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov a šťastia v ďalšom školení.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42152&lang=sk

Vlastivedný pobyt na Slovensku

V dňoch 24. až 28. mája 2023 žiaci našej školy pobudli na Slovensku, kde sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia Medzinárodnej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktoré sa uskutočnilo v Nových Zámkoch. Tretiačka Klára Červená získala hlavnú cenu, kým ôsmaci Klára Keravicová dostala čestné uznanie a Tomáš Kámaň osobitnú cenu poroty v konkurencii 95 literárnych prác z 8 krajín Európy. Na súťaž ich prichystali učiteľky Anna Hodoličová, Viera Papová a Vesna Kámaňová. V rámci pobytu, žiaci navštívili Slnečné jazerá v Senci, Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách a evanjelický kostol, Mohylu M. R. Štefánika na Bradle, navštívili Malkia park, zoologickú záhradu týraných zvierat a Bratislavský hrad.

Oceneným žiakom a pedagógom srdečne gratulujeme.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42148&lang=sk

Za čistejšie a zelenšie školy Vojvodiny

V pokrajinskej vláde boli dnes v rámci programu Za čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine ocenení predstavitelia 54 najlepších vzdelávacích inštitúcií v našej pokrajine. Celkový  fond na ocenenia v spolupráci so všetkými partnermi prevyšuje štyri milióny dinárov.

Na tomto štrnásťročnom projekte, ktorý sa začal s cieľom zvýšiť povedomie a osobnú zodpovednosť za starostlivosť o životné prostredie v materských školách, školách a miestnych komunitách v celej Vojvodine, participuje spolu deväť partnerov, ktorých zástupcovia dnes udelili ceny  najúspešnejšícm účastníkom v tomto ročníku. Ide o šesť sekretariátov Pokrajinskej vlády – Sekretariát pre mestské plánovanie a ochranu životného prostredia, Sekretariát pre vzdelávanie , predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Sekretariát pre energetiku, výstavbu a dopravu, Sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesné hospodárstva, Sekretariát pre hospodárstvo a cestovný ruch a Sekretariát športu a mládeže, ako aj zástupcovia Mesta Nový Sad – Mestskej správy pre ochranu životného prostredia, JP Vojvodinašume a Spolku vojvodinských skautov.

Koordinátorka tohto programu a námestníčka sekretariátu pre urbanizmus a ochranu životného prostredia Brankica Tabak v mene rezortného sekretariátu, ktorý je nositeľom tohto projektu, vyjadrila veľkú spokojnosť so spôsobom, akým vzdelávacie inštitúcie v rámci tohto programu fungujú už mnoho rokov.

„Projekt vstúpil do 14. cyklu a počet účastníkov z roka na rok rastie. Čo sa týka financií, Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus a ochranu životného prostredia vyčlenil v tomto roku tri milióny dinárov na odmeňovanie žiakov, teda predškolských zariadení, základných a stredných škôl z územia AP Vojvodiny,“ uviedla podtajomníčka Tabak.

Zdôraznila, že sekretariát je vďačný všetkým partnerom a prezentovala, že všetci spoločne sú predovšetkým zaviazaný  pedagógom, ktorí svoje nadšenie, skúsenosti a vedomosti neustále prejavujú okrem bežného vzdelávacieho programu aj v mimoškolských aktivitách s cieľom vzdelávať deti v oblasti ochrany životného prostredia.

S odvolaním sa na nepríjemné udalosti predchádzajúcich týždňov podtajomníčka upozornila, že tento program je dobrým príkladom rozvíjania empatie a lásky k prírode a jej ochrane a že bez nej by celé tie roky nemohol zotrvať.

„Deti, ktoré sa zúčastňujú tohto programu, prejavujú výnimočnú kreativitu. Láska k prírode spája žiakov a učiteľov spôsobom, ktorý sa nedá dosiahnuť v rámci riadnej výučby. Účasť v tomto programe im dáva priestor byť nasmerovaný oveľa viac k prírode, a to na pozemkoch v rámci vlastného školského dvora, v ekologických a iných sekciách. Novinkou je aj rozšírenie spolupráce pri realizácii tohto programu v ďalšom cykle o zahrnutie miestnych samospráv,“ uviedla podtajomníčka Tabak.

V školskom roku 2022/2023   ocenených je celkom 54 vzdelávacích inštitúcií, z územia 26 miest, t.j. obcí: Alibunaru, Báčskej  Topoly, Báčskej Palanky, Beočinu, Vršcu, Žitišta, Zrenjanina, Inđije, Irigu, Kanjiže, Kikindy, Kovačice, Kuly, Nového Sadu, miest Odžaci , Pančevo, Pećinci, Ruma, Sečanj, Senta, Srbobran, Sriemske Karlovce, Sriemska Mitrovica, Stará Pazova, Subotica a Titel.

Medzi ocenenými školami je aj naša, vďaka početným aktivitám ekologického charakteru a obsahov, ktoré zorganizovali naši žiaci so svojimi učiteľmi. Za čistije i zelenije škole 2023

Prevzaté z: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/dodenjene-nagrade-najuspesnijim-vaspitno-obrazovnim-ustanovama-u-projektu-za-cistije-i-zelenije-skole-u-vojvodini/

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42138&lang=sk

II. Detský festival ľudových piesní

Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici v spolupráci so Základnou školou 15. októbra vlani usporiadali po prvýkrát Detský festival ľudových piesní. V nedeľu 21. mája po roku sa im to podarilo znovu. Tohto roku na festivale vystúpilo až 46 spevákov – žiakov pivnickej školy. Ak by sa dal hodnotiť záujem detí v Pivnici o ľudovú pieseň, tak ten je bezpochyby veľký. Totiž počet zúčastnených detí na druhom ročníku Detského festivalu ľudových piesní je veľmi povzbudzujúci. Tento potenciál a záujem využili organizátori s cieľom zachovania tradičného hudobného repertoáru. Včera na pódiu sa vystriedalo 46 žiakov nižších a vyšších ročníkov, ktorých sprevádzal selenčský Orchestrík pod vedením Dr. Juraja Súdiho. Speváci si mali možnosť vybrať piesne, ktoré má Orchestrík vo svojom repertoári. Ide totiž o 60 až 70 ľudových piesní, takže žiaci si mali z čoho vyberať. Účastníkov na festival aj tohto roku pripravovala profesorka hudby na pivnickej základnej škole Marína Nosálová. Na začiatku pri vítaní hostí boli privítaní aj predstavitelia médií a zvlášť kameraman RTV, pivnický rodák Jozef Maďar, ktorý nahrával svoj posledný príspevok pred odchodom na dôchodok, a to práve vo svojej rodnej Pivnici. „Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici si vytýčil ako prioritné usporiadať Detský festival ľudových piesní, čo sa mu aj podarilo. Vlani vystúpilo na festivale 33 detí, ktoré spievali 24 piesní a v tomto roku sme mali prihlásených až 46 detí, ktoré spievali 32 piesní. Kvôli veľkému počtu detí sme museli formovať aj duetá, aby program netrval príliš dlho. Ani jedno dieťa nebolo odmietnuté, lebo je naším potešením, že toľko detí prejavilo záujem o spev ľudových piesní,“ zhodnotila Tatiana Naďová, predsedníčka MOMS Pivnica. Organizátori si hneď na začiatku stanovili, že festival nebude súťažný. Už samotný výstup detí je chvályhodný a každý účastník dal maximum zo seba. „Pivnické publikum je fantastické. Orchestrík, ako aj speváci dali maximum, ale potrebné je zdôrazniť, že ide o obrovskú prácu. Členov Orchestríka bolo potrebné naučiť také kvantum piesní a následne vytvoriť u nich výdrž na zahranie takmer dvojhodinového programu. Nie je to ľahké, ale všetci to zdolali aj tentoraz,“ zhodnotil Dr. Juraj Súdi. Spomínané pivnické publikum bolo včera fakt fantastické. Totiž v obecenstve nebolo žiadne voľné miesto na sedenie, dokonca časť obecenstvu musela počas festivalu aj stáť. Ale je to pochopiteľné, každý rodinný príslušník si chcel s hrdosťou svojho speváka či speváčku vidieť a počuť na javisku. Festival moderovali Katarína Valentíková a Valentína Kadlíková a finančne ho podporili – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá. Podporiť ho aj bolo treba, lebo sa prostredníctvom neho zachováva ľudová pieseň, tradičný odev a možno sa práve na tomto festivale formujú aj budúci speváci a hudobníci, ktorí budú účinkovať na budúcich ročníkoch festivalu Stretnutie v pivnickom poli.

Miroslav Pap

Prevzaté z: https://hl.rs/o-ludovu-piesen-je-postarane/

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42132&lang=sk

Prestaň ešte skôr než začneš!

V utorok 25.apríla 2023 v slávnostnej sieni našej školy boli dve prednášky na tému prevencie narkománie pod názvom Prestaň ešte skôr než začneš!, v organizácii Združenia občanov v boji proti narkománii Marita západný Balkán. Na prednáškach sa zúčastnili všetci žiaci vyšších ročníkov (osobitne 5./6. a osobitne 7./8.) spolu s učiteľmi a riaditeľom školy. Počas prednášky sa premietal edukačný film a prednášateľ upozornil mladých na rozsiahle spektrum dôsledkov a nebezpečenstiev spojených s narkomániou. Okrem toho v závere bola diskusia o tom ako mladí ľudia môžu vopred zaujať správne stanovisko a povedať „nie“ drogám keď s nimi prídu do styku. Program je špecifický v tom, že ho realizujú výlučne bývalí drogovo závislí ľudia, akým bol aj prednášateľ Aleksandar Janić.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42112&lang=sk