Aug 27 2017

Mladí a kultúrne dedičstvo

V rámci vzájomného zbližovania sa národov žijúcich v Podunajskom regióne 21. augusta 2017 v Báčskej Palanke sa uskutočnili kreatívne dielne – Mladí a kultúrne dedičstvo. Dielní sa zúčastnili  predstavitelia maďarského, srbského a slovenského národného spoločenstva. Našu školu zastupovali: Lea Blatnická, Valentína Kadlíková a Diana Pudelková, ktoré  sa predstavili tradičnými slovenskými výšivkami a ich použiteľnými hodnotami  v súčasnosti.

Permanent link to this article: http://www.15oktobar.edu.rs/?p=2694&lang=sk

Feb 13 2017

Písmenkovo

Ahoj, kamaráti!

Z pivnickej školy Vás pozdravujú  Ema, Andrea, Kristián a Štefan. Dnes k nám zavítali dievčinka a písmenko priamo z Písmenkova! Celý deň sa úžasne zabávame. Kým si o našom kamarátení nebudete môcť pozrieť film, ktorý sme natočili, užite si niekoľko fotiek z našich mobilov. Ahooooj!

Permanent link to this article: http://www.15oktobar.edu.rs/?p=2682&lang=sk

Feb 01 2017

Zaznamenávanie Dňa svätého Sávu

Dňa 27. januára 2017 roku s počiatkom o desiatej hodine v sviatočnej sieni našej školy sa uskutočnil program venovaný Dňu svätému Sávovi. Program sa začal svetosavskou hymnou a pokračoval divadelným predstavením Ako sa  Rastko  stal svätým Sávom, piesňami a recitáciami žiakov od 1. po 4. ročník. K oslave Dňa sväteho Sávu sa  pripojili i naši najmladší – škôlkari. Program bol skončený piesňou Svätý Sávo, múdra hlava a  s pozdravmi a poďakovaním na príjemnom kamarátení.

Permanent link to this article: http://www.15oktobar.edu.rs/?p=2674&lang=sk

Dec 23 2016

Čo dokáže pekné slovo

Dňa 21. decembra v miestnostiach našej školy sa uskutočnilo vyhodnotenie 6. ročníka literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo. Súťaž každoročne vyhlasujú Výbor pre kultúru a Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na súbeh svoje práce zaslali žiaci základných škôl zo Selenče, z Petrovca, Kysáča, Erdevíka, Starej Pazovy, Kovačice, Padiny a Pivnice. Na samom začiatku prítomným sa prihovorili riaditeľka školy Tatiana Naďová a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. Výsledky súťaže v mene komisie, ktorá hodnotila práce žiakov, a ktorá pracovala v zložení Martin Prebudila, predseda, Stevan Lenhart a Zuzka Valentíková, zverejnil Martin Prebudila. Aj naše dve žiačky získali odmeny. Prvú cenu v kategórii žiakov základných škôl získala ôsmačka Patrícia Kmeťková za prácu Rozprávam rozprávku… Jej spolužiačka Valentína Imreková v tej istej kategórii získala špeciálnu cenu.  Patríciu a Valentínu písať na súbeh motivovala ich profesorka slovenčiny Vierka Papová. Udeľovanie odmien bolo sprevádzané priliehavým kultúrno-umeleckým programom, ktorý pripravili žiaci našej školy so svojimi učiteľkami.

Permanent link to this article: http://www.15oktobar.edu.rs/?p=2661&lang=sk

Dec 19 2016

Naša škola č. 26

casopis26Pozrite si nové číslo školského časopisu!
Číslo je venované 50. výročiu školy.

Permanent link to this article: http://www.15oktobar.edu.rs/?p=2648&lang=sk

Staršie «