Súťaž z angličtiny

dav

Niekoľko posledných rokov žiaci našej školy dosahujú pozoruhodné výsledky na súťaži z anglického jazyka. Súťažia žiaci záverečného ročníka. V tomto roku na obecnej úrovni, 23. februára 2019 v Gajdobre, ôsmačka Tijana Doroški získala 33 bodov, z možných 40. Obsadila tretie miesto a postúpila na oblastnú súťaž. Tá bola v Novom Sade 23. marca 2019. Tijana bola ešte úspešnejšia, zo 40 bodov mala 37, obsadila druhé miesto a postup na republikovú súťaž. Tijanu pripravovala profesorka angličtiny Mária Činčuráková. Blahoželáme!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3305&lang=sk

Koncert

Dňa 9. apríla v slávnostnej sieni našej školy sa konal už tradičný koncert Klubu klasickej gitary Akord z Báčskej Palanky. Program zveľadili  žiaci 2.1, 3.1 a 4.1 triedy folklórnymi a rytmickými bodmi. Taktiež svoje básne prezentovali aj žiaci  4.1 a 5.2 triedy. Členmi klubu sú štyri naše žiačky: Dajana Brňová 3.1, Dijana Pudelková 4.1, Ksenija Mirković 6.2 a Tijana Doroški 8.2. Tento klub už dlhé roky úspešne vedie gitarista a pedagóg Marko Šalić.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3300&lang=sk

Deň digitálnej výučby

V rámci regionálneho projektu Think science – Premyšľaj o vede, žiaci 1.1 zaznamenali Deň digitálnej výučby. Okrem  informačno-komunikačnej technológie, ktorú používajú každodenne, v tento  deň v zdolávaní učiva z matematiky využili aj notebooky. Každá skupina vypracovala svoju časť projektu, riešili sa matematické úlohy z internetu, z interaktívnych prezentácií, kvízy, hlavolamy. Na slovenčine sa pri zdolávaní písmen použili edukačné softvéry v prepojení s interaktívnou tabuľou.  Žiaci zistili, že počítače môžeme a musíme využiť  cieľavedome a užitočne.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3294&lang=sk

Medzinárodný deň Rómov

Dňa 8. apríla 2019 v  sieni Zhromaždenia obce Báčska Palanka, v organizácii Zhromaždenia obce  a Združenia občanov Čarain z Tovariševa, sa uskutočnila  slávnostná akadémia venovaná Medzinárodnému dňu Rómov. Zúčastnili sa jej žiaci rómskej národnostnej príslušnosti z Tovariševa,  Silbaša a žiaci našej školy. Po programe predseda najlepších žiakov rómskej národnostnej príslušnosti zo základných a stredných škôl, tiež študentov na fakultách, potešil darčekmi.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3290&lang=sk

Vítanie jari s divadlom

Vítanie jari s divadlom pripravili žiakom našej školy členovia divadelnej odbočky 20. marca na Svetový deň detského divadla s premiérou nového predstavenia pod názvom: Nechceme rezance. Predstavenie vzniklo na motívy rozprávky Kristy Bendovej Rezancová Princezná a réžiu mali na starosti učiteľky Vesna Kámaňová a Jarmila Čobrdová .V predstavení učinkujú žiaci nižších ročníkov: Mia Gedrová, Dominik Žilaji, Dijana Pudelková, Tomáš Kámaň, Maja Tótová, Vaňa Hollá, Daniela Imreková, Diana Rumanová, Emília Kámaňová, Lucia Kámaňová, Marcel Ruman, Noe Klúčik, Rastislav Beláni. Herci na zaujímavý a nezvyčajný spôsob poučili divákov o význame rôznorodého a pestrého jedálneho lístka.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3263&lang=sk