Mar 21 2018

Svetový deň poézie

Dňa 21. marca v slávnostnej sieni školy bol zaznamenaný Svetový deň poézie sprevádzaný priliehavým programom. Hosťom bol básnik Ján Salčák a svoje vlastné básne predniesli aj sami žiaci. Túto manifestáciu obohatili členovia školskej skupiny Matea. Poézia má miesto v mnohých aktivitách našej školy. Vydaná je kniha žiackych veršov Sniť s otvorenými očami, taktiež sa autorské básne žiakov pravidelne zverejňujú v školskom časopise Naša škola, zúčastňujú sa na mnohých súťažiach. Posledne sa zúčastnili aj na 9. Európskom Facebook básnickom festivale v rámci tohtoročného Medzinárodného veľtrhu kníh v Novom Sade.
Hovorí sa, že básnici sú v duši opravdivé decká, a možno sa aj niekto z našich žiakov v budúcnosti stane básnikom.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2901&lang=sk

Mar 15 2018

Navštívili sme Gerontologické centrum v Báčskej Palanke

Dňa 14. marca 2018 roku navštívili sme Gerontologické centrum v Báčskej Palanke. Cieľom návštevy bolo zapojiť sa do projektu MIRK. Toto združenie má hodne aktivít, ku ktorým patria aj veľkonočné dielne. Žiaci dostali úlohu, aby rozličnými technikami tvorili svoje ručné práce a mali pôžitok z veľkonočných výtvorov. Takýmto spôsobom sa pestuje, ochraňuje a prenáša na mladšie generácie krása ručných prác.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2896&lang=sk

Mar 12 2018

Mladí básnici

Dňa 11. marca v rámci významnej manifestácie Medzinárodného veľtrhu kníh bol organizovaný 9. Európsky Facebook básnický festival, kde sa zúčastnili aj žiaci našej školy so svojimi autorskými básňami. Žiaci v tejto manifestácii učinkovali po druhýkrát. Všeobecný dojem prítomných, ako aj organizátorov Banátskeho kultúrneho centru, že výstup žiakov bol zaujímavý a presvedčivý. Svoje básnické výtvory predstavili nasledovní žiaci: Natália Belániová 2.1, Klaudia Kunčáková 2.2, Mia Gedrová 3.1, Maja Tótová 3.1, Teodóra Týrová 5.2, Petra Zbućnovićová 5.2, Marek Valentík 4.1. Všetci žiaci dostali priliehavý diplom, ale aj pas Básnickej republiky.
Ďakujeme rodičom, ktorí nás podporili a umožnili, aby sa toto dobrodružstvo uskutočnilo.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2892&lang=sk

Feb 14 2018

Defilé masiek

Dňa 13. februára sme zaznamenali Deň zamilovaných karnevalom masiek. Účastníkmi boli škôlkari a žiaci triednej výuky. Masky umožnili žiakom tajnosť. Každý mohol byť niekým alebo niečím. Defilé masiek umožnilo: spolupatričnosť, slobodu, útek z reality a pôžitok zo zábavy. Deti sa stali niekým iným v úlohe, ktorú si sami zvolili. Na takýto spôsob ožil duch Benátok, Ria,…a všetkých krajov, kde sa karneval odohráva. Posudzovacia komisia pracovala v zložení učiteľov výtvarnej kultúry a žiakov siedmych a ôsmych ročníkov, ktorí hodnotili a vybrali naj karnevalové masky. Dôraz bol na originalite, kreativite a elegancii masiek. Odmenené masky sú vystavené v auly školy.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2888&lang=sk

Feb 02 2018

Máme radi ľad

Dňa 2. februára 2018 v Športovo-podnikateľskom centre SPENS v Novom Sade žiaci 1. až 4. ročníka našej školy navštívili klzisko v Ľadovej hale. Bolo vynikajúco upravené a hladké ako zrkadlo. Stačilo už len rýchlo zadovážiť si korčule v dobre vybavenej požičovni a s radosťou začať dobrodružstvo na klzisku. Žiaci boli ozaj odvážni, strach a neistota na ľade ich neodradili. Z reproduktorov znela hudba a prispievala k dobrej nálade. Každý si vytváral vlastné ľadové kresby, jazdil vpred i vzad, skúšal svoje sily a tí najzdatnejší dokonca aj poskoky. Pocit šťastia bol ohromný, keď korčule na nohách začali poslúchať! Všetci sme si navzájom pomáhali.
Ľadovú plochu sme opustili s úsmevmi na tváričkách a s novými skúsenosťami.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2876&lang=sk