Na prijatí u predsedu Obce

Vo štvrtok 27. júna 2019 sa nositelia diplomu Vuk Karadžić, najúspešnejší žiaci našej školy a ich mentori, ako aj žiačka generácie, zúčastnili slávnostného odovzdávania cien u predsedu obce Báčska Palanka Branislava Šušnicu.  Ocenenými žiakmi sú:

Ema Pudelková (žiačka generácie), Damjan Marinković, Adela Grňová, Tijana Doroški, Jovana Čelić, Lea Herčeková a Justina Bikar, ako aj ich učitelia. Pri tejto príležitosti  žiaci dostali diplomy a knihy.

Blahoželáme!

Text napísala: Karolína Kalková, učiteľka angličtiny

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3407&lang=sk

Záverečný program

Záverečným programom, ktorý sa uskutočnil 14.06.2019 žiaci našej školy zaznamenali koniec ešte jedného školského roka  otvorili dvere letu a dlho očakávaným prázdninám. V programe účinkovali predškoláci, žiaci nižších a vyšších ročníkov.  Členovia tanečnej, rytmickej, divadelnej a literárno – recitačnej sekcie, tiež aj členky  fitnes krúžku. Programom nás sprevádzali  Lea Blatnická  a Željana Vukšić.

Blahoželáme všetkým na ešte jednom úspešne skončenom školskom roku.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3404&lang=sk

(Srpski) Листе жеља

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3396&lang=sk

Naši žiaci v Knižnici Štefana Homolu

V pondelok 10. júna sme boli povolaní do Báčskeho Petrovca na udelenie ocenených žiackych prác na literárnom a výtvarnom súbehu. Žiaci písali a kreslili na tému  Môj malý svet  z úcty k 90. výročiu narodenia Pavla Mučajiho, slovenského dolnozemského  spisovateľa pre deti a dospelých. Žiaci boli odmenení priliehavými darčekmi.  Odmenení žiaci sú: Lukáš Červený, 1.1 (odmenená výtvarná práca, učiteľka Tatiana Naďová), Lucia Kámaňová, 1.1 (odmenená výtvarná práca, učiteľka Tatiana Naďová), Nora Tárnociová, 3.1 (odmenená výtvarná práca, učiteľka Anna Hodoličová), Jakub Činčurák, 4.1 (odmenená literárna práca, učiteľka Tatiana Kolárová) a Lea Herčeková, 8.1 (odmenená literárna práca, učiteľka Vesna Kámaňová).

Blahoželáme!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3387&lang=sk

Poetické momenty v Pivnici

Našu školu (10. júna) navštívili básnici Nenad Neša Živkov a Dragutin Beg z Literárneho klubu DIS. Privítanie prichystali žiaci a učiteľ A. Pavić priliehavým programom. Po privítaní nasledovala promócia knihy Svet rozprávok, Nenada Neše Živkovića. Autor sa predstavil niekoľkými zaujímavými básňami. Žiakom boli témy básní blízke. Dragutin Beg sa predstavil s humorným vystúpením. Animoval prítomných otázkou o tom, koľko druhov potleskov jestvuje. Interakciou medzi básnikmi a žiakmi tieto poetické momenty utknú v peknej pamäti.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3382&lang=sk