Zber starého papiera

Rozvíjanie ekologického povedomia a medzipredmetnej kompetencie Zodpovedný vzťah k okoliu je je jedným z prioritných cieľov pôsobenia našej školy. Svedčia o tom aj početné akcie organizované v priebehu každého školského roka. Jednou takou bola aj akcia zberu starého papiera, plechovíc a nylónu.  Akcia prebiehala na školskom dvore za účasti všetkých tried prvého a druhého stupňa, predškolákov a žiakov z predĺženého pobytu. Vyzbierané bolo 5581 kg papiera, 70 kg plechovíc a 62 kg nylónu. V akcii  zberu  sa najviac osvedčili žiaci 4.1 (1257 kg papiera), 7.1 (890 kg papiera a 62 kg nylónu) a 6.1 (821 kg papiera), ale veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným žiakom a učiteľom. V akcii zberu plechovíc vynikla 5.1 trieda. Nositeľmi akcie boli Ekologická sekcia,  Detský zväz, Žiacky parlament a žiaci, korí navštevujú voľné aktivity Ochrancovia prírody.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4693&lang=sk

Detský týždeň

Tohto roku Detský týždeň sme zaznamenali  v období od 4. do 8. októbra 2021 pod heslom Dieťa je dieťa, milujme ho a  snažme sa ho porozumieť. Týždeň bol bohatý na aktivity, nechýbalo tu šťastie, radosť, smiech, hrdosť, úspech.  Veselo sme vymaľovali  chodník pred našou školou, vyrobili plagáty a nástenky na tému Detského týždňa, prijali prvákov do Detského zväzu,  zrealizovali jesenný kros, užívali si  detské divadelné predstavenie. Spoločne s nami si to užili aj naši predškoláci.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4687&lang=sk

Ekologický výlet

V utorok, 14. septembra 2021, bol na mieste Ekologického centra Karapandža, nachádzajúceho sa na brehu Bajského kanála pri Bezdane, zorganizovaný jednodňový výlet pre žiakov našej školy (4.1, 5.1.5.2 a 7.1. ) ako odmena za ekolologické  aktivity v rámci Programu Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine, v školskom roku 2020/21. Najprv mali žiaci ekologické dielne v exteriérovej triede a potom sa poprechádzali lesným kruhovým chodníkom  Karapandža, ktorý je vybavený informačnými tabuľami, odpočívadlom a vtáčou pozorovateľňou. Po návrate z „lesnej prechádzky“ sa žiaci previezli na lodi po Bajskom kanáli. Zostávajúci čas do návratu domov trávili vo voľných aktivitách v rôznofarebnom jesennom lese.

Z. Valentíková, L. Víziová

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4673&lang=sk

Kompostovanie je…

V rámci aktivít, ktorých mottom je Aby nám škola žiarila,  donáciou OZZ Agronom z Pivnice škola získala nové kompostéry. Žiaci a zamestnanci našej školy teda budú pokračovať v dobrej praxi – kompostovaní. Kompostovanie je prirodzený rozklad organických látok pôsobením baktérií, červov a drobného hmyzu. Výsledný produkt – kompost, je užitočný materiál podobný humusu, bez nepríjemného zápachu a ktorý je možné použiť na obnovu pôdy alebo ako hnojivo. Dobrý kompost je možné vyrobiť z rôznych organických látok, napríklad zo záhradného odpadu (suché listy) a zeleniny ako potravinového odpadu. Pozývame vás na spoločné kompostovanie!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4666&lang=sk

Vitajte, prváci!

Prvého septembra sa dvere  našej školy otvorili aj pre 28 žiakov prvákov. Žiaci druhého a štvrtého ročníka pripravili priliehavý program. Piesňou, hrou a úsmevom privítali našich nových malých žiakov. Po slávnostnej časti sa žiaci  so svojimi učiteľkami Ankou Salčákovou a Natašou Mirkovićovou kamarátili v učebniach. Tu na nich čakali  aj darčeky, ktoré pre nich pripravilo Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja, Obecná správa obce Báčska Palanka a škola.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4659&lang=sk