Telocvičňa dostala povolenie na použitie

Po ukončení prác na rekonštrukcii strechy a hydrantov, telocvičňa, ktorá je súčasťou komplexu školy, dostala povolenie na použitie. Pri tej príležitosti školu navštívil a prítomným sa prihovoril predseda obce Báčska Palanka Branislav Šušnica. Vyjadril svoje potešenie, že sa objekt telocvične v budúcnosti bude môcť používať nielen na realizáciu hodín telesnej a zdravotnej výchovy, ale aj na ďalšie športové a kultúrne podujatia. Prvý futbalový zápas v telocvični odohrali zamestnanci Obecnej správy obce Báčska Palanka a domáci.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3072&lang=sk

Žiacky seminár

Pre žiakov základných škôl  na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci bol prichystaný jednodňový seminár pod názvom Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách. Seminár  bol určený pre učiteľov slovenčiny a pre troch žiakov od 5. po 8. ročník z 12 vojvodinských základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou. Seminár sa realizoval prostredníctvom troch tvorivých dielní z oblasti slovenského jazyka a slohu, výtvarnej kultúry a z informatického vzdelávania. V tvorivých dielňach žiaci sa podieľali na zhotovovaní a vypracovaní kreatívnych cvičení s cieľom zvládnutia aktívnej slovnej zásoby. Školitelia ich pozitívne motivovali k dosiahnutiu aktívneho ovládania a zdokonaľovania nových digitálnych didaktických pomôcok. Výtvory tvorivých dielní nakoniec si navzájom aj prezentovali a zhodnotili. Našu školu prezentovali šiestačky Lea Blatnická, Jasminka Sklabinská,  Naďa Marková a profesorka slovenčiny Vierka Papová.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3064&lang=sk

Zber starého papieru

Už desiaty rok zaradom je naša škola zapojená do projektu Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine. V rámci projektu v stredu, 7. novembra, organizovali sme zber starého papieru. Zapojili sme sa všetci, od tých najmladších, predškolákov, do tých najstarších, ôsmakov. Najviac starého papieru nazbierali žiaci 3.1 a 4.1 triedy, ktorí budú priliehavo odmenení. Úhrnne sa nazbieralo 5086 kg. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby sa táto akcia vydarila. Zberom starého papieru a jeho recykláciou môžeme zachrániť stromy v lese, ktorých význam si často ani neuvedomujeme. Vytvárajú kyslík, poskytujú palivo, chránia nás pred vetrom… Jedným z cieľov tohto projektu je práve motivovanie a edukácia účastníkov o význame a užitočnosti zberu starého papiera a ostatných surovín.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3060&lang=sk

Slnečná jeseň života

V novembri sa vo všetkých triedach na prvom stupni, tiež aj v predškolských skupinách, uskutočnia priliehavé programy venované starým rodičom našich žiakov. Programy budú naplnené piesňami, básničkami, dramatizáciami, tancom a budú z nich mať radosť babky, dedkovia, ale ja deti. Staré mamy prichystajú chutné koláče pre svoje vnúčatá. Budú to príjemné podvečery strávené s milovanými starými rodičmi.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3052&lang=sk

Rozhlasová súťaž recitátorov

Na 45.  v poradí Rozhlasovej súťaži recitátorov, ktorej organizátorom je Rádio Nový Sad, redakcia v slovenskej reči, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Matica slovenská v Srbsku, ktorá sa uskutočnila 3. novembra 2018,  účinkovali dve žiačky našej školy:

  1. Klára Keravicová, 4.2,  v kategórii žiakov nižších ročníkov, ktorá sa predstavila básňou Naša Mica Ľudmily Podjavorinskej (pripravovala ju učiteľka Anna Hodoličová) a
  2. Ema Pudelková, 8.1, v kategórii žiakov vyšších ročníkov, ktorá recitovala báseň Z. Michalkova O citlivke (pripravovala ju učiteľka Vesna Kámaňová).

Žiaci súťažili v štyroch kategóriach: nižšie ročníky, vyššie ročníky, stredné školy (poézia) a v kategórii prózy, úhrnne 59 súťažiacich.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3039&lang=sk