My na básnickom festivale

Јubilárny 10. Európsky Facebook básnický festival bol usporiadaný 10. marca, tradične v rámci Salónu kníh a Veľtrhu vzdelávania. Žiaci našej školy sa po tretíkrát  zúčastnili  tejto manifestácie. Svoje autorské  básne  prezentovalo desať žiakov. Tohto roku bolo najviac účastníkov  poetov,  z dvadsiatich deviatich štátov.

Ďakujúc rodičom, ktorí nám pomohli, sa v Novom Sade počuli  slová i našich malých básnikov.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3231&lang=sk

Obecná prehliadka recitátorov

V sobotu 9. marca 2019  sa v sieni  Mestského kina uskutočnila 51. Obecná prehliadka recitátorov v organizácii  Kultúrneho centra Báčska Palanka. V tomto roku sa zúčastnilo 34 recitátorov, zaradených do skupín podľa vzrastu: mladší vzrast (od prvého do piateho ročníka základnej školy) 21 recitátorov, stredný vzrast (od piateho po ôsmy ročník) 11 recitátorov a starší vzrast (stredné školy) 2 recitátori.

Na tejto prehliadke  našu školu reprezentovali: Soňa Holová, 2.1 s básňou Zajko, Jovana Hanula, 2.2 s básňou Móda mama, Klara Keravica, 4.2 s básňou Pyšný syseľ, Mia Gedrová , 4.1 s básňou  Sedel som za stolom, Marija Dimitrov, 5.2 s básňou Špeciálne miesto, Lea Blatnická, 6.1 s básňou Zlatá muzika a Kristijan Baďura, 7.1 s básňou  Moje ruky nepostoja. V Báči  našu školu budú reprezentovať: Klara Keravica, Lea Blatnická a Kristijan Baďura.

Blahoželáme všetkým účastníkom na dosiahnutom  úspechu.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3224&lang=sk

Cirkevná autokefálnosť

Žiaci, ktorí navštevujú hodiny dejepisného krúžku v hole našej školy vystavili pano  na tému cirkevnej autokefálnosti, pretože sa v tomto roku oslavuje 800. rokov  srbskej  cirkevnej samostatnosti.

Srbská pravoslávna cirkev vznikla ďakujúc veľmi plodnej práci Svätého Savu. Mních Sava odišiel do Nicaey, kde od tamojšieho patriarchu dostal povolenie založiť samostatný archiepiskopát (samostatnú cirkev) v roku 1219. Sava bol vymenovaný za prvého srbského archiepiskopa. Strediskom nového archiepiskopátu sa stál monastier Žiča.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3212&lang=sk

Oznámenie

V súlade s rozhodnutím Vlády Republiky Srbsko zo dňa 14. februára 2019, ktoré je vynesené na odporúčanie Ministerstva zdravia a rozhodnutia Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, kvôli epidémii chrípky, výučba sa prerušuje vo všetkých základných a stredných školách v Srbsku v termíne od 18. do 24. februára 2019. Vyučovanie bude pokračovať od pondelku 25. februára 2019.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3197&lang=sk

Karneval

Ako aj v minulých rokoch,  aj tohto roku vo februári bol na našej škole organizovaný karneval pre žiakov nižších ročníkov. Karneval u žiakov vždy  vytvára osobitné  inšpirácie a každý chce aspoň na chvíľku byť niekým iným. Žiaci sa tak dostanú do sveta fantázie,  vytvoria svoj nový svet, v ktorom si môžu robiť čo sa im zachce.

Predstavujeme vám najoriginálnejšie, najkreatívnejšie a najelegantnejšie masky, ktoré komisia vyhodnotila s veľkým NAJJJJ.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3206&lang=sk