Európsky deň jazykov

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.  V tomto roku má tento deň  motto  „Povedzte ÁNO jazykom!“  V našej škole sme sa do tohto projektu zapojili spoznávaním jazykov siedmych európskych štátov. V siedmych jazykoch sme si povedali: „Vitajte!“, „Dobrý deň!“ a „Ľúbim ťa!“. Priblížili sme si aj vlajky  a kultúru týchto štátov.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42249&lang=sk

Kros RTS

Dnes sa v našej škole konal kros RTS  určený pre deti predškolského a školského veku. Žiaci tretieho až ôsmeho ročníka si zmerali svoje sily na ihrisku futbalového klubu Slávia a mladší žiaci, prvého a druhého ročníka, ale aj predškoláci bežali v škole na kratších dráhach.  Najlepší boli ovenčení medailami, no všetci boli šťastní, spokojní a nadšení, pretože kros je aj príležitosťou na kamarátenie a oddych.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42241&lang=sk

Vitajte, prváci!

Slávnostne, ale veselo a hravo sme v slávnostnej  sieni našej školy privítali nových prvákov a ich rodičov. Starší žiaci a učiteľky  pre nich pripravili objatia a drobné darčeky ako spomienku na ich prvé školské stretnutie.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42232&lang=sk

Nový školský rok

Nový školský rok sa začne v piatok 1. septembra 2023 podľa nasledovného rozvrhu:

1. ročník o 18. hodine
2. – 4. ročník o 10. hodine
5. – 8. ročník o 8. hodine

Vitajte!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42225&lang=sk

Nový školský rok pre predškolákov

  OZNÁMENIE – POBYT DETÍ OD 3 DO 5,5 r.

1. SEPTEMBRA o 10. HODINE– RODIČOVSKÁ PORADA RODIČOV DETÍ ZAPISANÝCH

V TOMTO    ŠKOLSKOM ROKU

PROSÍME,  ABY NA PORADU PRIŠLI IBA RODIČIA.

4. SEPTEMBRA DETI ZAPÍSANE v MINULÝCH ROKOVCH IDÚ  DO ŠKÔLKY RIADNE

DETI ZAPÍSANE V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU O 8. HODINE (do 9 hodiny).

                                                                OZNÁMENIE –PRÍPRAVNÝ PREDŠKOLSKÝ PROGRAM

1.   SEPTEMBRA o 9. HODINE – RODIČOVSKÁ PORADA S VYCHOVÁVATEĽKAMI

PROSÍME.  ABY NA PORADU PRIŠLI IBA RODIČIA.

 

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42214&lang=sk