Republiková súťaž z ruského jazyka

Žiačka ôsmeho ročníka Anastázia Tótová obsadila piate miesto v celoštátnej súťaži z ruského jazyka. Súťaž sa konala na Základnej škole  Rade Drainac v Borči dňa 6. 4. 2024. Okrem nej sa tejto etapy súťaže zúčastnili ešte tri naše žiačky:  Dajana Cabuková, Kristína Čapandová a Natália Rauzová.  Žiačkam blahoželáme k ich úspechom a  obetavosti!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42498&lang=sk

Obecná prehliadka recitátorov

V sobotu, 23. marca, sa v priestoroch Mestského múzea V Báčskej Palanke konala Obecná prehliadka recitátorov Básnik môjho ľudu, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci. V kategórii nižších ročníkov súťažili tretiaci Simeon Pintír a Noemi Bélová, ktorých na súťaž prichystala učiteľka Anka Salčáková a štvrtáčka Katarína Klúčiková, ktorej mentorkou bola Anna Hodoličová. V kategórii vyšších ročníkov sa súťaže zúčastnili siedmačky Anna Dingová, Dajana Cabuková a Emína Čásarová, ktoré priprávala učiteľka Vesna Kámaňová. Prednes všetkých recitátorov bol pozoruhodný a žiaci skvele prezentovali našu školu. Na zónovú prehliadku postúpili Katarína Klúčiková s básňou M. Rázusovej Martákovej Sršeň, Dajana Cabuková s básňou V. Šefčíka Mesto kúzelníkov a Emína Čásarová s básňou M. Lasicu Studnica múdrosti. Srdečne im gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42492&lang=sk

Svetový deň vody

Vode sa hovorí aj modré zlato, pretože v mnohých oblastiach sveta je jej žalostne málo. Problém jej nedostatku v dôsledku sucha ešte znásobujú vojny a napätá geopolitická situácia. Aj dnes žijú na svete miliardy ľudí bez prístupu k čistej a vyhovujúcej vode. Svetový deň vody nám každoročne 22. marca pripomína, že voda je vzácna, musíme si ju vážiť a nesmieme ňou plytvať. Na tieto fakty nezabúdajú ani žiaci našej školy.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42484&lang=sk

Ponožková výzva

Dnes sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri diagnóze Downovho syndrómu ide o trizómiu 21. chromozómu. Svetový deň Downovho syndrómu nám symbolizuje, že ľudia s Downovým syndrómom nemajú stáť na okraji spoločnosti, ale majú byť súčasťou diania a v neustálom spojení s bežnými aktivitami. Tradičnou iniciatívou v rámci Svetového dňa Downovho sydrómu je Ponožková výzva. Rozdielne ponožky sa stali  symbolom  Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože aj ľudský chromozóm má tvar ponožky. Našu školu táto každoročná tradícia nenechala ľahostajnými a učitelia spolu so žiakmi prejavili solidaritu a tým podporili ľudí s Downovým syndrómom, za čo im patrí veľké poďakovanie. Ukázali spolu, že im títo ľudia nie sú ľahostajní a svojim gestom tak vyjadrili, že byť iný je v poriadku.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42473&lang=sk

Deň matematiky

Pre nadšencov matematiky je 14.3. veľmi výnimočný deň. Je oslavou snáď najznámejšej  matematickej konštanty, ktorú označujeme gréckym písmenom π (čítaj pí). Toto číslo vyjadruje pomer medzi obvodom kruhu a jeho priemerom, a tento pomer  je  bez ohľadu na veľkosť kruhu vždy rovnaký. Ludolfovo číslo, ako sa pí oficiálne nazýva, je číslo iracionálne, má nekonečný počet desatinných miest. Jeho  hodnota na 60 desatinných miest je  3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944. Týmto číslom bolo fascinovaných mnoho matematikov histórie. Skúmali jeho vlastnosti a pokúšali sa určiť čo najviac číslic za desatinnou čiarkou. Zakladateľom  tradície osláv čísla pí  „PI DAY“  je fyzik Larry Shaw zo San Francisco . Prečo práve 14. marca? Pretože čísla v dátume (3, 1, 4) sú prvými tromi číslicami čísla π a okrem toho je to deň narodenín Alberta Einsteina, ktorý sa narodil v roku 1879. V tento deň sa v našej škole konala matematická súťaž  Misliša, do ktorej sa zapojili žiaci druhého až siedmeho ročníka.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42459&lang=sk