Bontón digitálnej komunikácie

Štvrtý modul projektu Magic Intercultural Friendship Network (Magická interkulturálna sieť priateľstva) štartoval v decembri. V práci na projekte pokračovali aj žiaci 3.1 triedy,  ktorí sú do projektu zapojení tretí rok zaradom. Projekt trvá 20 týždňov a jeho cieľom je interkulturálne spájať deti, príslušníkov rôznych národov po celom svete prostredníctvom vzájomného učenia sa na tému digitálnych výziev, ktorým čelia počas online učenia, ale aj voľného času stráveného na internete.
Cieľom projektu je tiež dosiahnuť štvrtý cieľ zo 17 rozvojových cieľov OSN: Kvalitné vzdelávanie. Úradným jazykom projektu je angličtina a materinský jazyk účastníkov projektu. Prvou úlohou v projekte bolo vytvoriť triedny bontón digitálnej komunikácie. Žiaci najprv vytvorili zoznam spôsobov porušenia bontónu v digitálnej komunikácii s kamarátmi a dospelými a potom ich nahradili žiaducim správaním. Na základe takejto práce žiakov bola vytvorená prezentácia a video, ako prvé produkty projektu.

 

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4413&lang=sk

Code week 2020

V tomto školskom roku žiaci 3.1 sa prvýkrát zapojili do projektu Code week – Týždeň programovania a urobili svoje prvé kroky v tejto oblasti.  Na hodinách matematiky a projektového vyučovania skúsili riešiť zaujímavé úlohy a vhodnými krokmi odhaliť ich riešenia. Kamarátili sa QR kódmi a spoznali micro:bit. V tomto roku sa v týždni programovania vo svete realizovalo 72 582 podujatí, z toho 311 v Srbsku.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4418&lang=sk

Medzinárodná súťaž Bobor

Matematicko-informatická súťaž Bobor prebieha každý rok v novembri. Úlohy sa riešia online, sú roztriedenie podľa vekových kategórií. Tohto roku, kvôli epidemiologickým podmienkam vo svete a v našej krajine, súťaž bola revuálneho charakteru. Našu školu na súťaži predstavovali žiaci 3.1 a 4.1 triedy, ktorí súťažili v kategórii Junior 2.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4399&lang=sk

Krásy mojej domoviny

Už tretí rok sa v nižších ročníkoch realizuje predmet Projektové vyučovanie. Realizované je mnoho projektov, vypracovaný celý rad produktov. Tohto roku sa žiaci 3.1 zapojili do medzinárodného projektu, spolu s deťmi z Chorvátska, Turecka, Slovinska, Bulharska, Grécka, Poľska a iných štátov, Krásy mojej domoviny. Naučili sa pomenovať a nakreslili symboly nášho štátu, spoznali prírodné krásy Srbska, zoznámili sa s kultúrno-historickými pamiatkami, hradmi a pevnosťami, tiež s významnými osobnosťami. Už vedia kde sa nachádza Tara, Zasavica, či Palić. Poznajú akú hodnotu má najstarší dom v Petrovci, petrovské gymnázium, pevnosť v Báči, Petrovaradin a Kalemegdan. Vedia prečo je aj dnes významnou osobnosťou Mihajlo Pupin, Miroslav Antić, ale aj Zuzana Chalupová a Zuzka Medveďová. Presvedčili sa, že je veľa miest v Srbsku, ktoré je hodno navštíviť. V rámci projektu, tretiaci chcú vypracovať slovník starodávnych slov, spoznať hry svojich staрých a prastarých rodičov, tradičné jedlá, starodávne kroje a tance. Snáď sa im to podarí.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4378&lang=sk

Čaro Vianoc v knižnici

Žiaci z našej školy splnili svoj sľub. Pripomenuli si vianočné sviatky. Vianočné tvorivé dielne realizovali so svojimi učiteľkami od 1. po 4. ročník, v rámci ktorých si žiaci vytvorili vlastné vianočné ozdoby, pozdravy a dekorácie. Potom ich priniesli do dedinskej knižnici, vyzdobili ju a čaro Vianoc obohatili i svojimi básňami a piesňami.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4385&lang=sk