NA DONOVALOCH

Počas pobytu na Donovaloch (2. – 8. júla) žiaci absolvovali tvorivé dielne z oblasti slovenskej literatúry, geografie, prírodovedy, hudobnej kultúry a scénického umenia. Okrem toho navštívili rozprávkovú dedinku Habakuky, drevenú osadu Vlkolínec, Bánske múzeum v prírode v Banskej Štiavnici. Lanovkou sa dostali na Novú hoľu kde sa kochali v pohľade na prekrásne Tatry. Vyskúšali si rýchlosť bobovej dráhy, ale aj svoje plavecké schopnosti na bánskobystrickej plavárni. Vo večerných hodinách sa zúčastňovali rozličných zaujímavých aktivít, férových súťažení, opekačky a disco zábav. Vyvrcholenie zájazdu bol slávnostný program na Radnici v Banskej Bystrici, ktorý bol usporiadaný z príležitosti Dňa zahraničných Slovákov.
Na Donovaly si budú spomínať tak žiaci ako aj učiteľka Anka Salčáková.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2977&lang=sk

Záverečný program

Dňa, 14. júna sa skončil ďalší školský rok. Žiaci pracovali pod vedením svojich učiteliek a učiteľov, ktorí ich posmeľovali a posúvali vpred. V bodoch záverečného programu bolo vidno ako sa im darilo aj v mimovyučovacích aktivitách. Striedali sa piesne, tance, recitácie, scénky a rytmické body.
Вlahoželáme všetkým k ukončeniu ešte jedného školského roka. Teraz si užite v plodoch svojej práce a v nastávajucom lete.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2970&lang=sk

Prečo mám rád slovenčinu prečo mám rád Slovensko 2018

Od 6.6. do 10. 6. 2018, žiačky našej školy Ema Pudelková 7.1 a Nóra Tárnociová 2.1 triedy a ich učiteľky Vesna Kámaňová a Anka Salčáková zúčastnili sa slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania cien víťazom súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko od 6.- 10. júna 2018.
Program bol vyplnený rôznymi aktivitami: sviatočné kladenie vencov pri buste Antona Bernoláka, udeľovanie cien a kultúrny program v novozámockej jazdiarni, relaksovanie na termálnom kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch, v Bánskej Štiavnici obchôdzka Banského múzea v prírode, prehliadka mesta – námestie, starý zámok a botanická záhrada, návšteva kaštieľa v Svätom Antone, prijatie u primátorky mesta Banská Štiavnica, prechádzka pri jazere Počúvadlo – vyskúšali sme sa ako strelci, bicyklovali sme sa po jazere, sledovali program, ktorý bol usporiadaný pri príležitosti Budenia sitnianskych rytierov.
Žiačky a učiteľky sa vrátili oduševnené. Na zájazd ich budú upomínať nové priateľstvá, fotky, odmeny a samozrejme aj diplom.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2961&lang=sk

Посета чланова ДВД Пивнице

V stredu, 6. júna 2018 o 12:30 prišli do našej školy členovia DHS Pivnica. Cieľom návštevy bolo protipožiarne opatrenie, aby deti mohli vidieť, ako zaobchádzať s vozidlami a zariadeniami. V tejto kampani boli dobrovoľníkmi predseda Jaroslav Vlček, veliteľ Jozef Pap a traja členovia z DHS Pivnica. Hasiči zapálili slamu, spôsobili požiar a začali striekať. Jaroslav zdôraznil, že budú veľmi potešení zahrnúť čo najviac detí do práce na DHS Pivnica. Po akcii požiaru mali deti možnosť klásť otázky predsedovi.
Uzáver tejto akcie bol aby ľudia sa starali o odkladanie nebezpečných látok, ale aj o tom, aby sa žiaci do tejto humánnej spoločnosti zapojili dobrovoľne. Výrokom “Robíš dobre – dobré sa ti vráti” návšteva sa skončila.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2965&lang=sk

Koláčik čoko malina

Dňa 6.6. 2018, žiaci 4.1 a 5.2. v rámci ekologickej odbočky a predmetu ochrancovia prírody navštívili svoju biozáhradu. Biozáhrada sa nachádza v záhrade Miroslava Vlčka, ktorý sa zaoberá organickou výrobou. Raz týždenne navštevujú, pestujú a tešia sa vo svojej biozáhrade, v ktorej sú vysadené rôzne rastliny. 6. júna bolo zvláštne. V ten deň žiaci spoločne s Miroslavovou spolupracovníčkou Anabel pripravili koláč zo zdravých ingrediencie potravín, ako sú obilniny, med, kokosový olej, kakaový prášok a organické maliny. Anabel pomohla každému žiakovi vytvoriť koláčik pre seba a potom si ich vychutnávali. Koláčik pomenovali čoko malina. Pri každej návšteve žiaci píšu denník, čo urobili v ten deň. Toto bolo vzdelávacie stretnutie, kde žiaci odchádzali s úsmevom. Počas letných prázdnin plánujú pokračovať v pestovaní svojej biozáhrady so súhlasom rodičov.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2957&lang=sk