Navštívil nás diplomovaný novinár

Dňa 17. apríla nás navštívil diplomovaný novinár, master komunikológ Miroslav Gašpar. Cieľom jeho návštevy bol rozhovor s našimi žiakmi 3.1 a 4.1 triedy na tému: Voľný čas a Deň planéty Zeme. V príjemnej a voľnej atmosfére žiaci zaujímavo odpovedali na otázky. Hosť bol spokojný s vypočutým a my všetko môžeme sledovať vo vysielaní Rádia Nový Sad – Vysielanie pre deti, v čase od 9:30h dо 10:00h (22.4. a 13.5.2018).

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2925&lang=sk

Bez vody nieto života

Rezolúciou Spojených národov z roku 1992, bolo schválené, že 22. marec bude Svetovým dňom vody. Tento deň nám slúži, aby sme pochopili dôležitosť vody, zvášť pitnej vody, ktorá je už nedostatkom v mnohých krajinách. Žiaci našej školy Deň vody zaznamenali tak, že pozerali zaujímavé filmy o vode, o znečistení vody a o spôsoboch šetrenia vody. Potom bol zorganizovaný aj kvíz. Na hodinách jazyka jednotlivé učiteľky prečítali priliehavé rozprávky a ich kreatívni žiaci urobili aj nástenky. Samozrejme, že aj porekadlá na tému voda, neboli vynechané. Získané a zopakované vedomosti bolo by potrebné využívať v každodenných situáciách.
Väčšina žiakov a učiteľov bola oblečená do rôznych odtieňov modrej farby, ako aj škôlkari a deti materskej šloly.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2905&lang=sk

Svetový deň poézie

Dňa 21. marca v slávnostnej sieni školy bol zaznamenaný Svetový deň poézie sprevádzaný priliehavým programom. Hosťom bol básnik Ján Salčák a svoje vlastné básne predniesli aj sami žiaci. Túto manifestáciu obohatili členovia školskej skupiny Matea. Poézia má miesto v mnohých aktivitách našej školy. Vydaná je kniha žiackych veršov Sniť s otvorenými očami, taktiež sa autorské básne žiakov pravidelne zverejňujú v školskom časopise Naša škola, zúčastňujú sa na mnohých súťažiach. Posledne sa zúčastnili aj na 9. Európskom Facebook básnickom festivale v rámci tohtoročného Medzinárodného veľtrhu kníh v Novom Sade.
Hovorí sa, že básnici sú v duši opravdivé decká, a možno sa aj niekto z našich žiakov v budúcnosti stane básnikom.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2901&lang=sk

Navštívili sme Gerontologické centrum v Báčskej Palanke

Dňa 14. marca 2018 roku navštívili sme Gerontologické centrum v Báčskej Palanke. Cieľom návštevy bolo zapojiť sa do projektu MIRK. Toto združenie má hodne aktivít, ku ktorým patria aj veľkonočné dielne. Žiaci dostali úlohu, aby rozličnými technikami tvorili svoje ručné práce a mali pôžitok z veľkonočných výtvorov. Takýmto spôsobom sa pestuje, ochraňuje a prenáša na mladšie generácie krása ručných prác.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2896&lang=sk

Mladí básnici

Dňa 11. marca v rámci významnej manifestácie Medzinárodného veľtrhu kníh bol organizovaný 9. Európsky Facebook básnický festival, kde sa zúčastnili aj žiaci našej školy so svojimi autorskými básňami. Žiaci v tejto manifestácii učinkovali po druhýkrát. Všeobecný dojem prítomných, ako aj organizátorov Banátskeho kultúrneho centru, že výstup žiakov bol zaujímavý a presvedčivý. Svoje básnické výtvory predstavili nasledovní žiaci: Natália Belániová 2.1, Klaudia Kunčáková 2.2, Mia Gedrová 3.1, Maja Tótová 3.1, Teodóra Týrová 5.2, Petra Zbućnovićová 5.2, Marek Valentík 4.1. Všetci žiaci dostali priliehavý diplom, ale aj pas Básnickej republiky.
Ďakujeme rodičom, ktorí nás podporili a umožnili, aby sa toto dobrodružstvo uskutočnilo.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2892&lang=sk