Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie v našej škole bolo predvedené 31. mája v telocvični. Navštívilo nás divadielko Svitac s predstavením Vlk a sedem kozliatok. Žiaci ho so záujmom odsledovali. Na konci  zaznel srdečný potlesk ako potvrdenie, že predstavenie bolo zaujímavé. Odkaz predstavenia by sa dal vyjadriť príslovím: Kto druhému jamu kope, sám do nej padá.

Text: Anna Hodoličová, Milana Dragičević, Milotka Adámeková

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4605&lang=sk

Čítaj a pekne píš, 2021

Ľudová knižnica Stojana Trumića v Titeli rozpísala súbeh pre najlepšie a najkrajšie napísanú písomnú prácu v školskom roku 2020/21 v srbskom, bulharskom, macedónskom, ruskom, rusínskom a ukrajinskom jazyku. Účasť mohli brať žiaci základných a stredných škôl. Na 19. Prehliadke písma v cyrilike – Čítaj a pekne píš, 2021, Amfilohija Bikar, žiačka 7.2, obsadila 3. miesto v kategórii za najkrajšiu písomnú prácu. Kvôli už známej situácii, žiačka sa nemohla zúčastniť na slávnostnom udeľovaní odmien. Amfilohiji blahoželáme a prajeme jej, aby bola aj naďalej taká úspešná.

Karolína Gašparovská,
učiteľka srbského jazyka

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4594&lang=sk

Oznámenie o zápise do škôlky

Zápis detí do škôlky  vo veku od 3 do 5 rokov sa bude konať v dňoch 26.5. a 27.5.2021  od 11. do 12. hodiny v priestoroch škôlky u vychovávateliek Miluške Valentíkovej, Maríne Bélovej a Tatjane Mackovej.

Pri zápise je potrebné odovzdať nasledovné doklady:

  1. Potvrdenie  lekára, že je dieťa pripravené na zápis a pobyt v predškolskej skupine (vydané vybraným lekárom)
  2. Výpis z matriky narodených a
  3. Fotokópiu alebo  prečítaný osobný preukaz jedného z rodičov.

 

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4578&lang=sk

Oznámenie o zápise na prípravný predškolský program

Zápis detí na prípravný predškolský program sa bude konať v dňoch 20.5. a 21.5.2021  od 15. do 17. hodiny v priestoroch škôlky u vychovávateliek Jule Živićovej a Anne Tótovej.

Zapisujú sa deti narodené  od 1.3.2015 do 28.2.2016.

Rodičia detí narodených v uvedenom období sú zo Zákona povinní zapísať svoje dieťa do škôlky.

Pri zápise je potrebné odovzdať nasledovné doklady:

  1. Potvrdenie  lekára, že je dieťa pripravené na zápis a pobyt v predškolskej skupine (vydané vybraným lekárom)
  2. Výpis z matriky narodených
  3. Fotokópiu alebo  prečítaný osobný preukaz jedného z rodičov.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4576&lang=sk

Deň planéty Zem

Deň Zeme patrí  medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Už tradične, 22. apríl je  dňom, kedy má naša planéta sviatok. Mnohé mestá, dediny, inštitúcie a organizácie pripravujú rozličné ekologicky motivované podujatia, akcie a výzvy.
Tému tohtoročného Dňa Zeme vystihuje motto Obnovme našu Zem. Musíme ju obnoviť nielen preto, že nám záleží na prírode, ale hlavne preto, že sme s ňou prepojený. Každý z nás potrebuje zdravú Zem na prežitie – na život, na zdravé pracovné prostredie i pre osobné šťastie. Zdravá planéta nie je možnosť, je to nevyhnutnosť.
Obnova našej Zeme zahŕňa zalesňovanie, separáciu a recykláciu, ukončenie znečisťovania životného prostredia a mnohé ďalšie aktivity. V tomto smere sa konali aktivity aj v našej škole. Odkazujeme:

Čistý vzduch, čistá voda,
iste bude úrodná pôda.

Slnko svieti na nás deti,
prosím, nenechávajme SMETI !!!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4565&lang=sk