Podpora všetkým našim žiakom a rodičom v diaľkovej výučbe!

Pre všetkých nás/dospelých, aby sme nezabudli byť empatický voči každému nášmu dieťati/žiakovi, aby sme ich počuli, ochraňovali, starali sa a podporovali ich aj NA DIAĽKU!

Ďakujeme, že existujete!

Láska pre všetkých

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3864&lang=sk

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO PRVÉHO ROČNÍKA

RODIČOM  A INÝM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM

Rodičom resp. iným zákonným zástupcom detí, ktoré sa v školskom roku 2020/2021 majú zapísať do prvého ročníka, je umožnené elektronicky vyjadriť svoj záujem o zápis do konkrétnej základnej školy od 1. apríla 2020. Môžu to urobiť prostredníctvom novej služby Vyjadrenie záujmu o zápis do základnej školy na portáli e-Uprava .

Do prvého ročníka sa v školskom roku 2020/2021 zapisujú všetky deti narodené od 1.marca 2013 do 28.februára 2014.

Zároveň si dovoľujeme Vás oboznámiť, že škola bude včas informovať rodičov o termíne zápisu a testovania detí, aby rodičia mohli všetky formality týkajúce sa zápisu vybaviť jediným príchodom do školy. Škola prostredníctvom aplikácie eUpis získa nevyhnutnú dokumentáciu potrebnú pre zápis.

Osoba poverená pre zápis detí do prvého ročníka je Nenad  Doroški, tajomník školy.

Nakoľko rodič neprejaví  záujem o zápis týmto spôsobom, zápis dieťaťa do prvého ročníka nie je otázny. Všetky deti,  narodené vo vyššie uvedenom termíne,  nastúpia do prvého ročníka.

Ak potrebujete  viac informácií,  kontaktujte e-mailovú adresu tajomníka školy: sekretarijat@15oktobar.edu.rs

Tešíme sa na nových prvákov!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3850&lang=sk

Upustvo za korišćnje MS One Note i Teams

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3846&lang=sk

RTS planeta

Ako používať internetoví servis “RTS planeta”:


Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3840&lang=sk

Prerušenie výučby

V súlade s vyhlásením núdzového stavu na území Republiky Srbsko, oznamujeme žiakom, rodičom a zamestnancom školy, že sa výučba prerušuje dňa 16. marca 2020. Všetky ďalšie informácie, inštrukcie a pokyny budú zverejňované na facebookovej stránke a webovej stránke školy.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3827&lang=sk