Nový školský rok

Nový školský rok sa začne 1. septembra 2022 podľa nasledovného rozvrhu:

Škôlka o 10. hodine
Predškolské skupiny o 9. hodine
1. ročník o 18. hodine
2. – 4. ročník o 10. hodine
5. – 8. ročník o 8. hodine

VITAJTE!

foto: https://stock.adobe.com/

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5176&lang=sk

Slovenské rozprávky z celého sveta

Dnes si na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade prevzali ocenenia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR Lukáš Červený a Sára Zahorcová  ako víťazi  medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta. Lukáš sa umiestnil v striebornom pásme  svojou literárnou prácou Doprava – taká neobyčajná a Sára sa ďakujúc svojmu maliarskemu talentu umiestnila v bronzovom pásme. Tejto súťaže zúčastnili sa aj deti z Anglicka, Maďarska, Spojených štátov amerických, Chorvátska, Kuvajtu, Kanady, Nemecka. Ich víťazné literárne a umelecké práce boli publikované v rovnomennej knižnej publikácii. Pre žiakov prvého a druhého stupňa  základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (z Báčskeho Petrovca,  Hložian,  Erdevíku,  Aradáča a Pivnice) a ich pedagógov to bola zároveň príležitosť zoznámiť sa aj s fungovaním a úlohami Veľvyslanectva.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5137&lang=sk

Amfilohija víťazka 33. Festivalu detí básnikov

V sobotu, 4. júna 2022, v Savinom Sele prebiehal 33. Nevenov festival detí básnikov. Trojčlenná komisia v zložení Tode Nikoletić, predseda, Branislav Zubović a Branko Stevanović nemala to ľahké. Na festival bolo zaslaných okolo 400 prác nielen z našej krajiny, ale aj zo susedných. Bolo desať finalistov Nevenovho lyrického lupienka. Porota jednohlasne rozhodla, že nositeľkou prvej ceny bude Amfilohija Bikar 8.2, žiačka našej školy, pre báseň Noc. Pri odovzdávaní odmeny vytýčený bol jej  talent a o básni sa porota zmienila ako o impresii, ktorá zladila dušu s výhľadom prírody a dňa. Okrem 10 odmenených autorov porota vymenovala ešte 16 autorov, ktorých básne boli pozoruhodné, a preto budú uverejnené v zborníku 33. Nevenovho festivalu detí Lirski putić.

Amfilohiji blahoželáme  a prajeme jej aj naďalej  mnoho úspechov.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5109&lang=sk

Republiková súťaž z biológie

Na Republikovej súťaži z biológie v Belehrade Marek Valentík, žiak 8.ročníka, obsadil 3.miesto. Z maximálnych 100 získal až 98 bodov v konkurencii 440 žiakov z celého Srbska. Žiaka na súťaž pripravovala učiteľka biológie Lenka Víziová. Gratulujeme.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5103&lang=sk

Prvý detský festival slovenských ľudových piesní

Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici po obnovení začal naplno pracovať na rozvoji kultúrneho života v Pivnici. Medzi svoje prioritné ciele si členovia Správnej rady MOMS stanovili zorganizovať detský festival slovenských ľudových piesní, do ktorého organizácie sa zapojila aj pivnická základná škola.

Na javisku vystúpilo 33 nádejných spevákov, žiaci pivnickej základnej školy, ktorých nacvičovala Marína Nosálová, profesorka hudobnej výchovy. Žiakov na festivale sprevádzal dvadsaťčlenný selenčský Orchestrík pod vedením Juraja Súdiho.

V rámci úvodnej časti festivalu prítomných privítala Tatiana Naďová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Pivnici, ktorá poukázala na význam festivalu v kontexte zachovania prvkov tradičnej kultúry. Svojou prítomnosťou organizátorov a účastníkov poctili aj Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Anna Horvátová, podpredsedníčka Matice slovenskej v Srbsku pre Báčku, Svetlana Zolňanová, členka Národnej osvetovej rady Srbska, Anna Čásarová, predsedníčka Rady Miestneho spoločenstva, a Ján Záhorec, evanjelický farár v Pivnici.

O prvý ročník festivalu účastníci, ako aj samotné obecenstvo prejavili veľký záujem, čo organizátorov motivuje ďalej pokračovať v jeho realizácii. Potvrdilo sa, že mnoho detí disponuje kvalitnými hlasovými možnosťami, čo asi ukazuje aj na skutočnosť, že Pivnica má bohatú spevácku budúcnosť.

Text a foto: Miroslav Pap

Prevzaté z: Prvý Detský festival ľudových piesní v Pivnici – Hlas ľudu

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5100&lang=sk