(Srpski) Прославили смо Дан Светог Саве

Sorry, this entry is only available in Srpski.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5396&lang=sk

Aktív učiteľov prvého ročníka

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov v rámci realizácie projektu Kvalitné vyučovanie pre naše školy usporiadala akreditované odborné zdokonaľovanie pre učiteľov 1. ročníka na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Odborné zdokonaľovanie sa uskutočnilo na ZŠ 15. októbra v Pivnici, v utorok, 13.12. 2022. Za účasti učiteliek z Báčskeho Petrovca, Selenče, Pivnice, Kulpína, Silbašu a Lalite prednášateľky Tatiana Naďová a Svetlana Zolňanová analyzovali vzdelávacie výkony, učebnice a didaktické pomôcky pre 1. ročník základnej školy a analyzovali kritériá známkovania žiakov.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5358&lang=sk

Čo dokáže pekné slovo

V utorok 13. decembra 2022 v miestnostiach NRSNM bolo vyhodnotenie 12. ročníka žiackej literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo. Súbeh pravidelne vypisuje Výbor pre kultúru NRSNM spolu so Slovenským vydavateľským centrom. V kategórii žiakov vyšších ročníkov základných škôl bolo zaslaných 45 prác. Náš žiak Tomáš Kámaň 8.1 obsadil  2. miesto. V miestnostiach NRSNM okrem diplomu odovzdané sú mu aj cenné odmeny.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5365&lang=sk

Komunikáciou k úspešnej spolupráci

Prvá decembrová sobota patrila odbornému zdokonaľovaniu pedagógov našej školy. Zaujímavú tému Komunikáciou k úspešnej spolupráci  v škole s nami absolvovali aj kolegovia zo Silbaša a zo Selenče.  V rámci školenia hovorilo sa o význame komunikačných kompetencií učiteľov, komunikácii v interpersonálnych vzťahoch, aplikovaní konštrukčných zručností a techník v komunikácii a o  spolupráci ako významnom produkte úspešnej komunikácie.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5348&lang=sk

K hudbe máme blízko

Žiacky parlament a Detský zväz 30. novembra po štvrtýkrát usporiadali koncert  členov Klubu klasickej gitary Akord a žiakov školy. Zakladateľ a predseda klubu Marko Šalić priviedol troch žiakov z Báčskej Palanky. Členmi tejto skupiny sú i žiaci našej školy Juraj Durgala a Viktória Čobrdová. Po prvýkrát sa tak hraním na gitare predstavili svojim kamarátom. Repertoár bol rôznorodý, od klasickej hudby po hudbu tradičnú . Na úvod sa piesňou predstavil chór školy, a potom nám zahrali aj žiaci našej školy, ktorý navštevujú hudobnú školu: Hana Pintírová, Lucia Kámaňová, Emília Kámaňová a Tomáš Kámaň. Zarecitovala nám Klára Keravicová báseň z pokrajinskej súťaže a svoju odmenenú prácu zo školského súbehu Prečo mám  rada Pivnicu prečítala Marijana Jovanović. Hostia z Báčskej Palanky sa predstavili klasickými, ľudovými a rockovými skladbami. Potlesk prítomných iba potvrdil, že umelci si našli cestu k ich srdciam.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5326&lang=sk