Október – mesiac knihy

V rámci aktivít  Žiackeho  parlamentu a školskej knižnice sa pri príležitosti mesiaca knihy zorganizovalo literárne popoludnie s básnikmi z Báčskej  Palanky. Hosťami boli Branka Dani a Nenad Živkov,  ktorý  je nositeľom Októbrovej ceny obce Báčska Palanka. Žiaci pripravili vhodný program pozostávajúci z recitácií, autorských básní,  hudobných bodov… Básnici  svojimi básňami  a rýmami rozosmiali prítomné obecenstvo. Pripomenuli tiež žiakom  dôležitosť čítania kníh, ako povedal aj  laureát Nobelovej ceny Ivo Andrić: „Zostať ľahostajným voči knihe znamená ľahkomyseľne  schudobnieť  o svoju budúcnosť”.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3628&lang=sk

Akcia zberu starého papiera / plechovíc

V stredu 16. októbra sa v našej škole organizovala akcia zberu odpadového papiera a plechovíc. Do akcie boli zapojené predškolské skupiny detí, väčšina žiakov, učiteľov a rodičov. Nazbieralo  sa približne 4500 kg starého papiera a 85 kg plechovíc. Medzi žiakmi vládol súťažiaci  duch a každý netrpezlivo čakal kým sa zmerá množstvo zozbieraného papiera. Najviac  odpadového papiera  nazbierali tieto triedy:

  1. miesto 5.1 – 800 kg / po žiakovi 47,1
  2. miesto 2.1 – 756 kg / po žiakovi 36,0
  3. miesto 6.1 – 531 kg / po žiakovi 26,5

Žiaci, ktorí získali prvé tri miesta, budú odmenení priliehavými  darčekmi. Spracovaním tohto papiera sme  ušetrili veľa stromov, energie a vody. Týmto spôsobom sme prispeli k životu v čistejšom a v zdravšom prostredí. Akcia je organizovaná v rámci ekologickej sekcie.

Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom a zamestnancom školy.

Text: Z. Valentíková, L. Vízi, N. Mirković, vedúce ekologickej sekcie

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3620&lang=sk

Deň školy

Dnes naša škola oslávila svoje 53. narodeniny. Pripravený bol príležitostný program, udelené boli ceny a uznania najúspešnejším žiakom a program spestrilo aj hosťujúce detské divadelné predstavenie Mušky z gumipušky z Erdevíka, ktoré nacvičila učiteľka Ruženka Ďuríková. Pri tejto príležitosti najúspešnejším žiakom udelili ceny a uznania. Odmeny si zaslúžili žiaci, ktorí v minulom školskom roku dosiahli úspechy na súťažiach z jednotlivých vyučovacích predmetov. Tiež boli udelené ceny za najlepšie literárne a výtvarne práce na školskom súbehu Keby deti vládli svetom.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3569&lang=sk

Novinár – rozhlas – žiaci

V slávnostný Deň našej školy 15. októbra  privítali sme   novinára  Miroslava  Gašpara.  Stretnutie so žiakmi malo za cieľ rozhovor o Dni školy, jeseni, zime, tanečnej sekcie a našich talentoch. Zúčastnili sa žiaci 3.1, 4.1 a 5.1 triedy. Rozhovor  prebiehal v príjemnej a vo voľnej atmosfére. Vyhlášky žiakov boli  úprimné a môžeme si ich  odsledovať vo vysielaní Rádia Nový Sad – Vysielanie pre deti v čase od 9:30 do 10:00 hodiny.

Mladý perspektívny novinár je i debutantom  v písaní prózy pre deti a  do školskej knižnice daroval  knihu  Mesiac nad našim dvorom. Je v nej desať poviedok, ktoré netrpezlivo čakajú na malých čitateľov.

Text: Z. Valentíková, učiteľka triednej výučby

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3623&lang=sk

Knižnica 13.októbra v Pivnici

Tohto roku Knižnica 13. októbra oslávila 7. narodeniny, vlastne oslávili to jej zamestnantkyňa, Spolok žien  a  čitatelia. Aby to vyznelo slávnostnejšie sa pričinili aj žiaci našej školy. Knihovníčka Zorica Vučenov a učiteľka Zuzana Valentíková zorganizovali slávnostné posedenie, na ktorom sa zúčastnili naši recitátori, speváci a hudobníci. Po priliehavom programe žiaci odovzdali  knihovníčke srdečné gratulácie a nástenku s citátmi.

Text: Zuzana Valentíková, učiteľka triednej výučby

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3613&lang=sk