Vitajte, prváci!

I-1

Dňa 3. septembra 2018 naša škola privítala ďalšiu generáciu prvákov. Vyberanými slovami prvákov a ich rodičov privítali pedagogička Mirjana Radić a učiteľky Tatiana Naďová a Vesna Šranka, a  potom aj ich starší kamaráti, žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Spievali, recitovali, tancovali. Pedagogička menovite pozdravila každého nového žiaka a odovzdala mu priliehavý darček. Ďalšie chvíle patrili učiteľkám, ktoré so svojimi žiakmi strávili v prváckych učebniach.

Prvákom darčeky – školské tašky s potrebným materiálom zabezpečila aj  Matica slovenská v Srbsku za pomoci Vlády Slovenskej republiky.

Naša škola sa tohto školského roku stala druhým domovom 30 prvákom.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2993&lang=sk

Medzinárodný letný tábor

V období od 8.7. do 17.7.2018 desať žiakov 5.1 triedy so svojou triednou učiteľkou pobudli v Ždiari, na Slovensku, na medzinárodnom letnom tábore pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom tohto tábora bolo zdokonaľovanie materinského jazyka, ale i prehlbovanie vedomostí z minulosti našich predkov, spoznávanie geografie tejto oblasti, zábava a kamarátenie. Okrem našich, boli tu i deti zo Selenče, z Maďarska, Poľska, Francúzska a USA. Aby im bolo pekne a zaujímavo, pousilovali sa animátori, ktorí ich nepretržite upútavali na rôzne zaujímavé aktivity a dielne a bola tu i záväzná hodina slovenčiny. Taktiež boli zorganizované i výlety a to obchádzka Spišského hradu a Spišskej kapitule, kostola v Levoči, plávanie plťami po Dunajci, prechádzka Bachledovou dolinou a Chodníkom korunami stromov, kúpanie v aquaparku v Poprade, ako i návšteva Ždiarského domu. Deti boli spokojné, plné dojmov, nových skúseností, zážitkov a nechýbali ani nadviazané nové priateľstvá. Iste si všetci dlho budeme spomínať na tento zájazd.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2981&lang=sk

NA DONOVALOCH

Počas pobytu na Donovaloch (2. – 8. júla) žiaci absolvovali tvorivé dielne z oblasti slovenskej literatúry, geografie, prírodovedy, hudobnej kultúry a scénického umenia. Okrem toho navštívili rozprávkovú dedinku Habakuky, drevenú osadu Vlkolínec, Bánske múzeum v prírode v Banskej Štiavnici. Lanovkou sa dostali na Novú hoľu kde sa kochali v pohľade na prekrásne Tatry. Vyskúšali si rýchlosť bobovej dráhy, ale aj svoje plavecké schopnosti na bánskobystrickej plavárni. Vo večerných hodinách sa zúčastňovali rozličných zaujímavých aktivít, férových súťažení, opekačky a disco zábav. Vyvrcholenie zájazdu bol slávnostný program na Radnici v Banskej Bystrici, ktorý bol usporiadaný z príležitosti Dňa zahraničných Slovákov.
Na Donovaly si budú spomínať tak žiaci ako aj učiteľka Anka Salčáková.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2977&lang=sk

Záverečný program

Dňa, 14. júna sa skončil ďalší školský rok. Žiaci pracovali pod vedením svojich učiteliek a učiteľov, ktorí ich posmeľovali a posúvali vpred. V bodoch záverečného programu bolo vidno ako sa im darilo aj v mimovyučovacích aktivitách. Striedali sa piesne, tance, recitácie, scénky a rytmické body.
Вlahoželáme všetkým k ukončeniu ešte jedného školského roka. Teraz si užite v plodoch svojej práce a v nastávajucom lete.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2970&lang=sk

Prečo mám rád slovenčinu prečo mám rád Slovensko 2018

Od 6.6. do 10. 6. 2018, žiačky našej školy Ema Pudelková 7.1 a Nóra Tárnociová 2.1 triedy a ich učiteľky Vesna Kámaňová a Anka Salčáková zúčastnili sa slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania cien víťazom súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko od 6.- 10. júna 2018.
Program bol vyplnený rôznymi aktivitami: sviatočné kladenie vencov pri buste Antona Bernoláka, udeľovanie cien a kultúrny program v novozámockej jazdiarni, relaksovanie na termálnom kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch, v Bánskej Štiavnici obchôdzka Banského múzea v prírode, prehliadka mesta – námestie, starý zámok a botanická záhrada, návšteva kaštieľa v Svätom Antone, prijatie u primátorky mesta Banská Štiavnica, prechádzka pri jazere Počúvadlo – vyskúšali sme sa ako strelci, bicyklovali sme sa po jazere, sledovali program, ktorý bol usporiadaný pri príležitosti Budenia sitnianskych rytierov.
Žiačky a učiteľky sa vrátili oduševnené. Na zájazd ich budú upomínať nové priateľstvá, fotky, odmeny a samozrejme aj diplom.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2961&lang=sk