Zápis detí na predškolský program

Zápis detí na prípravný predškolský program sa bude konať v dňoch 5.5. a 6.5.2022  od 16. do 18. hodiny v priestoroch škôlky u vychovávateliek Jule Živićovej a Anne Tótovej. Zapisujú sa deti narodené  od 1.3.2016 do 28.2.2017. Rodičia detí narodených v uvedenom období sú zo Zákona povinní zapísať svoje dieťa do škôlky.

Zápis detí do škôlky  vo veku od 3 do 5 rokov sa bude konať v dňoch 5.5. a 6.5.2022  od 11. do 13. hodiny v priestoroch škôlky u vychovávateliek Miluške Valentíkovej, Maríne Bélovej a Tatjane Mackovej.

Pri zápise je potrebné odovzdať nasledovné doklady:

  1. Potvrdenie  lekára, že je dieťa pripravené na zápis a pobyt v predškolskej skupine (vydané vybraným lekárom)
  2. Výpis z matriky narodených
  3. Fotokópiu alebo  prečítaný osobný preukaz jedného z rodičov.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5063&lang=sk

Naše šikovné ruky

Na našej škole pracuje sekcia ručných prác Šikovné ruky. Navštevujú ju  žiaci  nižších ročníkov. V tomto školskom roku sú to žiaci 2.2, 3.1, 3.2, a 4.1 triedy. S týmito usilovnými žiakmi pracujú učiteľky Anna Blažeková a Jarmila Čobrdová. Už tradične, dvakrát ročne, vystavujú svoje práce vo vstupnej chodbe našej školy. Tentokrát vystavili  práce s veľkonočnými motívmi.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5067&lang=sk

Zápis do prvého ročníka

Rodičom resp. iným zákonným zástupcom detí, ktoré sa v školskom roku 2022/2023 majú zapísať do prvého ročníka, je umožnené elektronicky vyjadriť svoj záujem o zápis do konkrétnej základnej školy od 1. apríla 2022.  Môžu to urobiť prostredníctvom služby Vyjadrenie záujmu o zápis do základnej školy na portáli e-Uprava .

Do prvého ročníka sa v školskom roku 2022/2023 zapisujú všetky deti narodené od 1.marca 2015 do 28.februára 2016.

Zároveň si dovoľujeme Vás oboznámiť, že škola bude včas informovať rodičov o termíne zápisu a testovania detí, aby rodičia mohli všetky formality týkajúce sa zápisu vybaviť jediným príchodom do školy. Škola prostredníctvom aplikácie eUpis získa nevyhnutnú dokumentáciu potrebnú pre zápis. Výnimkou je iba lekárske osvedčenie, v prípade, že je lekárska prehliadka vykonaná u súkromného lekára.

Zápis a previerka zrelosti dieťaťa sa bude konať podľa vopred určených termínov, v období od 11. apríla do 20. mája 2022.

Osoba poverená pre zápis detí do prvého ročníka je Nenad  Doroški, tajomník školy.

Ak potrebujete  viac informácií,  kontaktujte e-mailovú adresu tajomníka školy: sekretarijat@15oktobar.edu.rs

Tešíme sa na nových prvákov!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5035&lang=sk

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“ – Leonardo da Vinci

Voda nás sprevádza počas celého života, od narodenia až do posledného dňa nášho života. Je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Možno aj preto v roku 1922 Valné zhromaždenie OSN v Riu de Janeiro vyhlásilo 22.marec za Svetový deň vody. Na základe toho boli všetky členské krajiny OSN vyzvané, aby sa v tomto dni venovali aktivitám, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o význame vody. Svetový deň vody je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti.
Výnimočnosť tejto tekutiny sme si v našej škole pripomenuli formou viacerých aktivít. Deti na prvom stupni sa venovali  maľovaniu obrázkov,  tvoreniu básní, príbehov o kolobehu vody a pod.  V každej triede ústrednými postavami v tento deň boli rybičky. Deti boli kreatívne a vyhotovili ich rôznymi spôsobmi, o čom svedčí aj výstava v chodbe školy. Na spríjemnenie dňa deťom boli púšťané  pesničky a  filmy o vode, o rybkách a o zdravom životnom prostredí.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5026&lang=sk

Ponožková výzva

Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život. Svoj prínos k šíreniu povedomia o týchto úžasných ľuďoch dali aj žiaci 4.1, ktorí dnes prišli do školy v rozličných ponožkách s odkazom, že všetci sme navzájom rozliční a všetci dôležití.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5050&lang=sk