Category: Predškoláci

Nové zariadenia pre škôlkarov

Projektom Edukácia vychovávateliek pre samostatné vypracovanie metodických materiálov a preklad pracovných listov z jazyka srbského do jazyka slovenského, ktorým Združenie vychovávateliek osvetových pracovníčok Sloveniek Vojvodiny požiadalo Ministerstvo osvety Republiky Srbsko o finančnú podporu, združenie zabezpečilo notebook a multifunkčné zariadenie (tlačiareň, kopírku, skener) pre potreby pedagogických činností a skvalitnenie práce vychovávateliek v škôlke, ktorá pôsobí v rámci Základnej …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5342&lang=sk

Detský týždeň v predškolských skupinách

V rámci  Detského týždňa od 7.októbra  do 11. októbra sa deti z predškolských skupín zúčastnili v rôznych aktivitách Detského zväzu, ako aj samostatne. Kreslenie farebnými kriedami, športovými  aktivitami, maškarádou, výrobou koláčov, maľovaním slamkami a dramatizáciou rozprávky uzavreli  túto detskú manifestáciu. Text: A. Hodoličová, M. Dragičevićová, vedúce Detského zväzu

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3609&lang=sk

Dedko Mráz v škôlke

S divadelným predstavením Novoročné kúzlo , ktorú predviedlo bábkové divadlo Lane z Kikindy pricestoval aj dedko Mráz. Deti divadlo a dedko Mráz očarili, ale najviac sa potešili darčekom.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3122&lang=sk

Dedo Mráz v škôlke

Našich najmladších kamarátov v škôlke navštívil opravdivý, velikánsky dedko Mráz. So svojimi pomocníkmi ich najprv zabavil divadelným predstavením z ktorého všetci mali pôžitok, a potom im podelil bohaté balíky, ktorými vyvolal širočizné úsmevy na ich tvárach.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2460&lang=sk

Deň školy v škôlke

Aj škôlkari oslávili Deň školy. So svojimi vychovávateľkami v spoločnom priestore zorganizovali si zábavný narodeninový deň vyplnený veselou hrou a smiechom.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2237&lang=sk