Nové zariadenia pre škôlkarov

Projektom Edukácia vychovávateliek pre samostatné vypracovanie metodických materiálov a preklad pracovných listov z jazyka srbského do jazyka slovenského, ktorým Združenie vychovávateliek osvetových pracovníčok Sloveniek Vojvodiny požiadalo Ministerstvo osvety Republiky Srbsko o finančnú podporu, združenie zabezpečilo notebook a multifunkčné zariadenie (tlačiareň, kopírku, skener) pre potreby pedagogických činností a skvalitnenie práce vychovávateliek v škôlke, ktorá pôsobí v rámci Základnej školy 15. októbra  v Pivnici.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5342&lang=sk