Uspešna i korektna saradnja sa roditeljima je jedan od prioriteta škole. Trudimo se da pronalazimo nove načine saradnje, da budemo kreativni i dosledni, da roditeljima na vreme pružamo precizne informacije. Sa roditeljima naših učenika razgovaramo na sastancima saveta roditelja odeljenja i Saveta roditelja škole. Nastavnici, stručni saradnici i direktor škole imaju određeno vreme za individualne razgovore sa roditeljima. Često organizujemo kolektivne roditeljske sastanke na različite teme. Tu su i stručna predavanja i radionice sa raznovrsnim sadržajima.

Roditelji se aktivno ukjlučuju u rad škole. Njihova pomoć i podrška je neophodna prilikom organizovanja različitih priredbi i manifestacija kulturno-facezabavnog i sportskog karaktera. Njihove ideje i predlozi za unapređenje rada škole uvek su dobrodošli, a i njihova uloga u procesu vrednovanja i samovrednovanja rada škole je značajna.

Na ovoj stranici ćemo roditeljima pružati značajne informacije vezane za rad i aktivnosti škole, kao i sadržaje iz oblasti razvoja i vaspitanja dece.

Vreme za individualne razgovore
Potvrda o redovnom pohađanju škole (odštampati, popuniti i doneti u školu na overu)Copyright (c) 2006. All rights reserved. Powered by ABAKUS Net.