Realizacijom brojnih projekata život i rad učenika i nastavnika u školi, podiže se na viši, kvalitetniji nivo. Njihov sadržaj i ciljevi usmereni su, prvenstveno,  na modernizaciju i osavremenjavanje nastavnog procesa, kao i poboljšanje opštih uslova za rad u školi. Deo projekata usmeren je na podizanje kulture ponašanja učenika i njihovo uključivanje u savremene društvene tokove, razvijanje ekološke svesti učenika, unapređenje nastave fizičkog vaspitanja, kao i sadržaja vannastavnih aktivnosti.
Realizovani projekti i projekti u toku su:

  • Edukacija za trajno održivi razvoj u Vojvodini
  • Unapređenje rada škole obezbeđivanjem obrazovno-informacione tehnologije
  • Elektronski dnevnik
  • „Limenke sakupljaj, okolinu sačuvaj”
  • Izgradnja fiskulturne sale
  • „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”
  • međunarodni ekološki projekat Evropske škole za živu planetu

saradnja sa školama u inostranstvu:Copyright (c) 2006. All rights reserved. Powered by ABAKUS Net.