Category: Tím pre zabezpečenie kvality a rozvoj ustanovizne

Nové knihy v školskej knižnici

Ďakujúc Úradu pre  Slovákov žijúcich v zahraničí školská knižnica je bohatšia o celý rad kníh v hodnote 860 eur.  Sú to prevažne knihy  pre žiakov prvého stupňa, ktoré sa po schválení nového programu vyučovania a učenia nachádzajú na zozname kníh povinného domáceho čítania. Smelý zajko, Budkáčik a Dubkáčik, Guľko Bombuľko, Palculienka a iní hrdinovia už …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5375&lang=sk

Nech je rozmanitosť našou silou

Rozdiely sú všade okolo nás a tie nás robia výnimočnými. Ľudia s Downovým syndrómom sú veľmi zvláštni ľudia, majú teplú dušu a veľké, pre všetkých otvorené srdce. Majú svoj vlastný, silný charakter a celé spektrum emócií. Vedia, čo chcú. Symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu sú farebné ponožky. Našimi farebnými ponožkami  a odkazom  Nech je rozmanitosť …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4528&lang=sk

Deň pre bezpečnejší internet

Život bez prístupu na internet si v dnešnej dobe vieme predstaviť veľmi ťažko. Počítače, tablety, smartfóny, digitálne hodinky… Je to ešte úzky výber technologických výdobytkov, ktoré nás neustále obklopujú a my ich využívame každodenne. Bezpečný internet bez nenávistných prejavov, kyberšikany, nežiaducich obsahov  je dávno minulosťou. Preto sa každý rok, od roku 2004,  vo februári koná …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4462&lang=sk

Deň ružového trička

Jedného dňa v roku 2007 v Kanade, jeden chlapec prišiel do školy v ružovom tričku…. Stal sa preto predmetom šikany svojich kamarátov. Tí si mysleli, že chlapcom sa ružové tričko nehodí a že je to smiešne. Chlapec prežíval hrozné nepríjemnosti a veľmi sa trápil. Ukázalo sa, že chlapec si ružové tričko obliekol preto, aby podporil …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3786&lang=sk

Deň tolerancie a Konvencia o detských právach

Dňa 19. novembra 2019 v organizácii Žiackeho parlamentu a Tímu pre zabezpečenie kvality a rozvoju ustanovizne zaznamenaný bol Deň tolerancie a 30 rokov podpisovania Konvencie o detských právach. Program venovaný týmto významným dňom pozostával z prezentácie detských práv, piesní, ktorými sa vyzdvihujú rozličnosti, ktoré by sme si mali uctievať, básní, rytmických cvičení a hier. Osobitné …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3676&lang=sk