Category: Projektové vyučovanie

Deň jablka

Málokto vie, že v októbri oslavujeme Deň jablka. Vedeli ste o tom?  Jablko si takýto deň určite zaslúži, pretože patrí medzi najzdravšie druhy ovocia. Každý jeho kúsok zásobuje naše telo energiou a množstvom vitamínov. Každý deň jablko, od lekára ďaleko…hovorí ľudová múdrosť. V našej škole sme si tento deň pripomenuli rozličnými aktivitami.  Kreslili sme, maľovali, modelovali …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42286&lang=sk

Ponožková výzva

Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5050&lang=sk

Matematiku všetci potrebujú

Úplná vedecká definícia matematiky neexistuje. Vo svete existujú zákonitosti, systém, poriadok a kľúčom na ich pochopenie môže byť aj matematické myslenie. Zmyslom matematického poznávania je hlbšie pochopenie vzťahov a štruktúr, abstrahovaných pojmov pre riešenie skutočných problémov nielen teórie, ale aj praktického života. Svet okolo nás sa stále rýchlejšie mení a matematika je podstatná časť týchto …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5045&lang=sk

Deň materinského jazyka

Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka slúžia nielen k podpore jazykovej rozmanitosti a viacjazyčnému vzdelaniu, ale aj k rozvoju silnejšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách po celom svete a inšpirujú solidaritu založenú na porozumení, tolerancii a dialógu. V našej …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4971&lang=sk

Láska je všade okolo nás

Pri príležitosti Dňa a mesiaca lásky  jednou z aktivít v našej škole  bola aj Mapa môjho srdca  do ktorej sme vkreslili všetko to, čo najviac milujeme: rodinu, učiteľku, obľúbené zvieratká, obľúbené miesto, šport, jedlo, nezabudnuteľné zážitky. Touto aktivitou sme si pripomenuli, že láska je všade okolo nás, len ju treba rozpoznať.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4967&lang=sk