Category: Dorast červeného krížu

Dorast Červeného kríža

Dňa 29.9.2017 uskutočnilo sa prvé zasadnutie vedenia Dorastu Červeného krížu. Schválený je Plán práce pre školský 2017/2018. rok. Predstavitelia jednotlivých tried – predsedovia Dorastu vo svojich triedach sa navzájom spoznali. Dohodli sa o aktivitách, ktoré budú organizovať počas októbra. Vedúcou učiteľkou tejto organizácie je učiteľka Tatiana Kolárová.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2719&lang=sk