Category: Historická sekcia

Cirkevná autokefálnosť

Žiaci, ktorí navštevujú hodiny dejepisného krúžku v hole našej školy vystavili pano  na tému cirkevnej autokefálnosti, pretože sa v tomto roku oslavuje 800. rokov  srbskej  cirkevnej samostatnosti. Srbská pravoslávna cirkev vznikla ďakujúc veľmi plodnej práci Svätého Savu. Mních Sava odišiel do Nicaey, kde od tamojšieho patriarchu dostal povolenie založiť samostatný archiepiskopát (samostatnú cirkev) v roku …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3212&lang=sk

Poznaj svoju minulosť

Kvíz venovaný poznatkom z dejín Slovákov,  kultúry, umenia а literatúry pod názvom Poznaj svoju minulosť aj v tomto školskom roku sa po štvrtý krát uskutočnil 12. decembra 2017 v našej škole. Kvíz prebiehal v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri tejto príležitosti návštevou našu …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2838&lang=sk

Znovu prví

Druhý cyklus kvízu Poznaj svoju minulosť prebiehal aj tohto roku na našej škole. Cieľom kvízu bolo prehlbovať národné povedomie, sústavne spoznávať slovenskú dolnozemskú  kultúru, významné osobnosti, podujatia a inštitúcie, ktoré prispeli k zachovaniu a rozvoju slovenskej identity a národného povedomia. Účastníci súťaže mali k dispozícii vyše 200 vopred vypracovaných kvízových otázok. Otázky boli predovšetkým z dejín vojvodinských …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2394&lang=sk

Moje korene

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v projekte Moje slovenské korene odmenila dve  žiačky našej školy,  Valentínu Imrekovú I. cenou, ktorou bol tablet a Anitu Grňovú osobitným ocenením. Cieľom projektu bolo pestovanie  rodinnej tradície  a zachovanie národnej identity. Valentína a Anita vypracovali rodokmene svojich …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2389&lang=sk