Category: Literárna sekcia

Sniť s otvorenými očami

Dňa 10.10.2016 v slávnostnej sieni školy sa uskutočnila  promócia Zborníka detskej prózy Sniť s otvorenými očami. V Zborníku sú uverejnené literárne a výtvarné práce našich terajších a bývalých žiakov. Promóciu zveličili žiaci školy priliehavým programom a bývalí žiaci svojou prítomnosťou. V rámci podujatia bolo aj vyhodnotenie literárnych a výtvarných prác na súbehu, ktorý bol vypísaný …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2550&lang=sk

Literárny súbeh partnerskej školy

Na literárnom súbehu našej partnerskej školy – Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici (Slovenská republika) naše žiačky získali úhrne štyri ocenenia. Lea Herčeková (piaty ročník) a Patrícia Kmeťková (siedmy ročník) obsadili prvé miesto a ich kamarátky Ema Pudelková (piaty ročník) a Valentína Imreková (siedmy ročník) druhé miesto. Práce na súbeh poslali ich učiteľky slovenčiny …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2507&lang=sk

Literárny a výtvarný súbeh

Z príležitosti Dňa školy literárny a výtvarný krúžok našej školy vypísal súbeh na tému Hračka môjho detstva. Práce žiakov hodnotila osobitná komisia a udelila odmeny najúspešnejším. Odmenené literárne práce napísali: Katarína Valentíková 2.1, Valentína Kadlíková 2.1, Sára Čobrdová 2.1, Peter Blažek, 3.1, Maja Žigmundová, 4.1, Valentína Grňová 4.1, Štefan Čobrda 4.2, Igor Šagát 4.2, Lea Herčeková …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2273&lang=sk