Category: Žiacky parlament

Október – Mesiac knihy

Vieme, že je október Mesiac knihy, tak aj naša škola brala účasť v tejto manifestácii. Žiacky parlament v dohovore s Výtvarným krúžkom našej školy vypísal súbeh  na tému: Výroba obálky pre obľúbenú knihu. Obálka mala byť tematicky viazaná na už existujúce rozprávky, knihy, poviedky alebo texty, alebo na základe toho, čo si sami žiaci vymysleli. …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4364&lang=sk

ŠKOLSKÁ SLÁVNOSŤ – SVÄTÝ SAVA

V našej škole bol 27. január oslávený priliehavým spôsobom. Riaditeľ  zablahoželal všetkým k školskej slávnosti a privítal prítomných. Žiaci okrem hymny venovanej Svätému Savovi zaspievali aj niekoľko ďalších piesní a zarecitovali. Kňaz Peter, ktorý posvätil slavský koláč a koljivo, svojou prítomnosťou  učinil tento deň slávnostnejším. Pri príležitosti rozpísanej literárnej a výtvarnej súťaže na témy: Svätý …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3749&lang=sk

DEDO MRÁZ NEZMEŠKAL

Blížil sa Nový rok a bola to vhodná príležitosť našich žiakov pripraviť darček pre kamaráta, čiže kamarátku. Je zvykom, že žiaci ak chcú od Deda Mráza dostať darček, majú splniť   aspoň niekoľko podmienok: uložiť  aspoň jeden pod jedličku na chodbe školy, byť poslušný ako doma tak aj v škole, mať dobré známky v denníku… Keď …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3728&lang=sk

Deň tolerancie a Konvencia o detských právach

Dňa 19. novembra 2019 v organizácii Žiackeho parlamentu a Tímu pre zabezpečenie kvality a rozvoju ustanovizne zaznamenaný bol Deň tolerancie a 30 rokov podpisovania Konvencie o detských právach. Program venovaný týmto významným dňom pozostával z prezentácie detských práv, piesní, ktorými sa vyzdvihujú rozličnosti, ktoré by sme si mali uctievať, básní, rytmických cvičení a hier. Osobitné …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3676&lang=sk

Október – mesiac knihy

V rámci aktivít  Žiackeho  parlamentu a školskej knižnice sa pri príležitosti mesiaca knihy zorganizovalo literárne popoludnie s básnikmi z Báčskej  Palanky. Hosťami boli Branka Dani a Nenad Živkov,  ktorý  je nositeľom Októbrovej ceny obce Báčska Palanka. Žiaci pripravili vhodný program pozostávajúci z recitácií, autorských básní,  hudobných bodov… Básnici  svojimi básňami  a rýmami rozosmiali prítomné obecenstvo. …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3628&lang=sk