Category: Žiacky parlament

Svetový deň vody

Voda je bezpochyby naším najväčším bohatstvom.  Preváži hodnotu zdravia aj peňazí.  Bez vody by náš svet zanikol. Voda je tu už od počiatku, tvorí súčasť bunkových stien rastlín, všetkých živých organizmov, vrátane ľudí. Človek je schopný prežiť bez vody maximálne tri dni. Pri jej dlhodobom nedostatku rapídne klesá hodnota zdravia, organizmus stráca energiu a zhoršuje sa celkový …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=37458&lang=sk

K hudbe máme blízko

Žiacky parlament a Detský zväz 30. novembra po štvrtýkrát usporiadali koncert  členov Klubu klasickej gitary Akord a žiakov školy. Zakladateľ a predseda klubu Marko Šalić priviedol troch žiakov z Báčskej Palanky. Členmi tejto skupiny sú i žiaci našej školy Juraj Durgala a Viktória Čobrdová. Po prvýkrát sa tak hraním na gitare predstavili svojim kamarátom. Repertoár …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5326&lang=sk

Čo skrývaš, kontajner?

Rozvíjanie ekologického povedomia a medzipredmetnej kompetencie Zodpovedný vzťah k okoliu je je jedným z prioritných cieľov pôsobenia našej školy. Svedčia o tom aj početné akcie organizované v priebehu každého školského roka. Jednou takou bola aj akcia zberu starého papiera, plechovíc a nylónu.  Akcia prebiehala na školskom dvore za účasti všetkých tried prvého a druhého stupňa, ako aj …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5262&lang=sk

Odkazy deťom

Žiacky parlament a žiaci vyšších ročníkov sa tiež zapojili do aktivít počas Detského týždňa.  K téme  Čo  dieťaťu treba, aby rástlo vyššie od neba, napísali heslá o láske, priateľstve, rodine, ktorými potom ozdobili výstavný priestor v školskej chodbe.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5241&lang=sk

Október – mesiac knihy

Október je mesiacom knihy, vtedy Knižnica 13.októbra  má každoročne pre svojich používateľov určité akcie. Jedna z nich je aj bezplatné začlenenie predškolákov a žiakov od 1. po 8. ročník. Ako každý rok tak aj teraz  od 18. októbra do  5. novembra sa žiaci boli  začleniť do knižnice. Vychovávateľky, učiteľky a učitelia materinského jazyka boli ochotní navštíviť knižnicu a užiť si …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4793&lang=sk