Category: Žiacky parlament

Október – mesiac knihy

V rámci aktivít  Žiackeho  parlamentu a školskej knižnice sa pri príležitosti mesiaca knihy zorganizovalo literárne popoludnie s básnikmi z Báčskej  Palanky. Hosťami boli Branka Dani a Nenad Živkov,  ktorý  je nositeľom Októbrovej ceny obce Báčska Palanka. Žiaci pripravili vhodný program pozostávajúci z recitácií, autorských básní,  hudobných bodov… Básnici  svojimi básňami  a rýmami rozosmiali prítomné obecenstvo. …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3628&lang=sk

Kamarátenie a športovanie

Dňa 21. septembra 2019  sa realizovala pracovná sobota venovaná športu. Žiaci od 1. až 4. ročníka hrali štafetové  hry súťažiaceho charakteru. Bolo tu skákanie vo vreci, používanie obruče, hádzanie a zbieranie malých farebných loptičiek… Vyššie ročníky hrali volejbal, futbal a stolný tenis. Najzaujímavejšou časťou dňa  bola hra, v ktorej žiaci a učitelia medzi sebou zápasili. …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3547&lang=sk

Deň Rómov

V tomto školskom roku prvýkrát sme zaznamenali Svetový deň Rómov, 8. apríl. Žiaci od prvého až po ôsmy ročník so svojou učiteľkou rómskeho jazyka pripravili priliehavý kultúrno-umelecký program, ktorým žiakov a predstaviteľov učiteľského kolektívu uviedli do čarovného svetu rómskej kultúry a tradícií. Atmosféra v slávnostnej sieni, zvuky rómskej hudby, kroje a rozprávanie všetkých na chvíľu …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3342&lang=sk

Dôležitosť vody

Podobne ako každý rok, 22. marca v našej škole  Svetový deň vody sme si pripomenuli rôznymi aktivitami, zdôrazňujúc  jej dôležitosť. Žiaci  so svojimi triednymi učiteľmi  sa sami  rozhodli, akým spôsobom zaznamenajú   tento deň. Niektorí pripravili prezentácie, plagáty, spievali a počúvali priliehavé piesne, hrali  hry pantomímy, vedomosti  si overili prostredníctvom kvízov, experimentovali na hodinách prírody a …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3260&lang=sk

Zvukmi gitary k srdciam poslucháčov

Dňa 5. decembra 2017 v našej škole sa uskutočnil koncert členov Klubu klasickej gitary Akord a žiakov školy. Koncert bol usporiadaný v rámci Detského zväzu a Žiackeho parlamentu. Tretí rok za radom milovníci zvukov gitary mali príležitosť sledovať takýto koncert. Zakladateľ a predseda klubu Marko Šalić priviedol štyroch žiakov z Báčskej Palanky. Zúčastnili sa i …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=2834&lang=sk