Category: Oznámenia

Nový školský rok

Nový školský rok sa začne v piatok 1. septembra 2023 podľa nasledovného rozvrhu: 1. ročník o 18. hodine 2. – 4. ročník o 10. hodine 5. – 8. ročník o 8. hodine Vitajte!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42225&lang=sk

Nový školský rok pre predškolákov

  OZNÁMENIE – POBYT DETÍ OD 3 DO 5,5 r. 1. SEPTEMBRA o 10. HODINE– RODIČOVSKÁ PORADA RODIČOV DETÍ ZAPISANÝCH V TOMTO    ŠKOLSKOM ROKU PROSÍME,  ABY NA PORADU PRIŠLI IBA RODIČIA. 4. SEPTEMBRA DETI ZAPÍSANE v MINULÝCH ROKOVCH IDÚ  DO ŠKÔLKY RIADNE DETI ZAPÍSANE V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU O 8. HODINE (do 9 hodiny). …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42214&lang=sk

Nový školský rok

Nový školský rok sa začne 1. septembra 2022 podľa nasledovného rozvrhu: Škôlka o 10. hodine Predškolské skupiny o 9. hodine 1. ročník o 18. hodine 2. – 4. ročník o 10. hodine 5. – 8. ročník o 8. hodine VITAJTE! foto: https://stock.adobe.com/

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5176&lang=sk

Zápis detí na predškolský program

Zápis detí na prípravný predškolský program sa bude konať v dňoch 5.5. a 6.5.2022  od 16. do 18. hodiny v priestoroch škôlky u vychovávateliek Jule Živićovej a Anne Tótovej. Zapisujú sa deti narodené  od 1.3.2016 do 28.2.2017. Rodičia detí narodených v uvedenom období sú zo Zákona povinní zapísať svoje dieťa do škôlky. Zápis detí do …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5063&lang=sk

Zápis do prvého ročníka

Rodičom resp. iným zákonným zástupcom detí, ktoré sa v školskom roku 2022/2023 majú zapísať do prvého ročníka, je umožnené elektronicky vyjadriť svoj záujem o zápis do konkrétnej základnej školy od 1. apríla 2022.  Môžu to urobiť prostredníctvom služby Vyjadrenie záujmu o zápis do základnej školy na portáli e-Uprava . Do prvého ročníka sa v školskom roku 2022/2023 …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5035&lang=sk