Category: Oznámenia

Oznámenie o začiatku školského roka 2021/22

Školský rok 2021/22 sa začne 1. septembra 2021. 2. – 4. ročník o 10. hodine. 5. – 8. ročník o 8. hodine. Predškolské skupiny o 9. hodine. Malá škôlka o 10. hodine. Vitajte!! Poznámka: Všetci žiaci a rodičia sú povinní dodržiavať predpísané epidemické opatrenia. Rúška sú povinné.  

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4635&lang=sk

Oznámenie o zápise do škôlky

Zápis detí do škôlky  vo veku od 3 do 5 rokov sa bude konať v dňoch 26.5. a 27.5.2021  od 11. do 12. hodiny v priestoroch škôlky u vychovávateliek Miluške Valentíkovej, Maríne Bélovej a Tatjane Mackovej. Pri zápise je potrebné odovzdať nasledovné doklady: Potvrdenie  lekára, že je dieťa pripravené na zápis a pobyt v predškolskej …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4578&lang=sk

Oznámenie o zápise na prípravný predškolský program

Zápis detí na prípravný predškolský program sa bude konať v dňoch 20.5. a 21.5.2021  od 15. do 17. hodiny v priestoroch škôlky u vychovávateliek Jule Živićovej a Anne Tótovej. Zapisujú sa deti narodené  od 1.3.2015 do 28.2.2016. Rodičia detí narodených v uvedenom období sú zo Zákona povinní zapísať svoje dieťa do škôlky. Pri zápise je …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4576&lang=sk

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO PRVÉHO ROČNÍKA

Rodičom resp. iným zákonným zástupcom detí, ktoré sa v školskom roku 2021/2022 majú zapísať do prvého ročníka, je umožnené elektronicky vyjadriť svoj záujem o zápis do konkrétnej základnej školy od 1. apríla 2020.  Môžu to urobiť prostredníctvom služby Vyjadrenie záujmu o zápis do základnej školy na portáli e-Uprava . Do prvého ročníka sa v školskom roku 2021/2022 …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4550&lang=sk

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO PRVÉHO ROČNÍKA

RODIČOM  A INÝM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM Rodičom resp. iným zákonným zástupcom detí, ktoré sa v školskom roku 2020/2021 majú zapísať do prvého ročníka, je umožnené elektronicky vyjadriť svoj záujem o zápis do konkrétnej základnej školy od 1. apríla 2020. Môžu to urobiť prostredníctvom novej služby Vyjadrenie záujmu o zápis do základnej školy na portáli e-Uprava . …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3850&lang=sk