Author's posts

Oznámenie o zápise do škôlky

Zápis detí do škôlky  vo veku od 3 do 5 rokov sa bude konať v dňoch 26.5. a 27.5.2021  od 11. do 12. hodiny v priestoroch škôlky u vychovávateliek Miluške Valentíkovej, Maríne Bélovej a Tatjane Mackovej. Pri zápise je potrebné odovzdať nasledovné doklady: Potvrdenie  lekára, že je dieťa pripravené na zápis a pobyt v predškolskej …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4578&lang=sk

Oznámenie o zápise na prípravný predškolský program

Zápis detí na prípravný predškolský program sa bude konať v dňoch 20.5. a 21.5.2021  od 15. do 17. hodiny v priestoroch škôlky u vychovávateliek Jule Živićovej a Anne Tótovej. Zapisujú sa deti narodené  od 1.3.2015 do 28.2.2016. Rodičia detí narodených v uvedenom období sú zo Zákona povinní zapísať svoje dieťa do škôlky. Pri zápise je …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4576&lang=sk

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO PRVÉHO ROČNÍKA

Rodičom resp. iným zákonným zástupcom detí, ktoré sa v školskom roku 2021/2022 majú zapísať do prvého ročníka, je umožnené elektronicky vyjadriť svoj záujem o zápis do konkrétnej základnej školy od 1. apríla 2020.  Môžu to urobiť prostredníctvom služby Vyjadrenie záujmu o zápis do základnej školy na portáli e-Uprava . Do prvého ročníka sa v školskom roku 2021/2022 …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4550&lang=sk

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO PRVÉHO ROČNÍKA

RODIČOM  A INÝM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM Rodičom resp. iným zákonným zástupcom detí, ktoré sa v školskom roku 2020/2021 majú zapísať do prvého ročníka, je umožnené elektronicky vyjadriť svoj záujem o zápis do konkrétnej základnej školy od 1. apríla 2020. Môžu to urobiť prostredníctvom novej služby Vyjadrenie záujmu o zápis do základnej školy na portáli e-Uprava . …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3850&lang=sk

Prerušenie výučby

V súlade s vyhlásením núdzového stavu na území Republiky Srbsko, oznamujeme žiakom, rodičom a zamestnancom školy, že sa výučba prerušuje dňa 16. marca 2020. Všetky ďalšie informácie, inštrukcie a pokyny budú zverejňované na facebookovej stránke a webovej stránke školy.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=3827&lang=sk