Školska 2010/2011. godina

Školske 2010/2011.g. za đaka generacije 96 proglašena je Rastislava Imrek, učenica VIII-1 odeljenja. Rastislava je tokom svih osam godina školovanja postizala odličan uspeh, isticala se u mnogim aktivnostima i učestvovala na brojnim takmičenjima na kojima je postizala zapažene rezultate. Najbolje rezultate postigla je na takmičenjima iz slovačkog jezika i ruskog jezika na republičkom nivou.

Nosioci diplome „Vuk Karadžić” NOVO!!!

Rastislava Imrek
VIII-1
Martin Činčurak
VIII-1
Aleksandra Cibula
VIII-1

Benjamin Kunčak
VIII-1

Tamara Brnja
VIII-1

Specijalne diplome NOVO!!!

Rastislava Imrek, VIII-1 - za izuzetan uspeh iz likovne kulture, hemije, biologije, istorije, srpskog jezika, ruskog jezika i slovačkog jezika
Benjamin Kunčak, VIII-1 - za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja, ruskog jezika i slovačkog jezika
Aleksandra Cibula, VIII-1 - za izuzetan uspeh iz srpskog jezika i slovačkog jezika
Tamara Brnja, VIII-1 - za izuzetan uspeh iz slovačkog jezika
Martin Činčurak, VIII-1 - za izuzetan uspeh iz matematike
Denis Blatnjicki, VIII-1 - za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja
Timotej Vagala, VIII-1 - za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja
Damjan Valenćik, VIII-1 - za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja
Vladimir Kuhta, VIII-1 - za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja
Ilija Dragičević, VIII-2 - za izuzetan uspeh iz muzičke kulture
David Martić, VIII-2 - za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja
Milan Miklušev, VIII-2 - za izuzetan uspeh iz fizičkog vaspitanja

Likovni konkurs „Sestru i brata želim” – Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad
Ruženka Šimon, predškolska grupa A - nagrađen rad, vapitačica Anka Tot

Likovni konkurs dečjeg časopisa „Zornička“
Rastislav Bolehradski, II-1 – nagrađen rad, učiteljica Zuska Valenćik
Ines Gedra, II-1 – nagrađen rad, učiteljica Zuska Valenćik

Likovni konkurs Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad
David Kalko, IV -1 – treća nagrada, učiteljica Tatjana Kolar

Likovni konkurs “Pitam se pitam”, Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine
David Kalko, IV -1 – nagrađen rad, učiteljica Tatjana Kolar

Okružna smotra recitatora, Bač
Milina Milec, III-2 – plasman na pokrajinsku smotru, učiteljica Ana Hodolič

Republičko takmičenje iz slovačkog jezika
Rastislava Imrek, VIII-1 – treće mesto, nastavnica Vjerka Pap

Republičko takmičenje iz ruskog jezika
Rastislava Imrek, VIII-1 – šesto mesto, nastavnica Ana Belanji

Okružno takmičenje iz matematike
Filip Herček, IV-1 – treće mesto, nastavnica Tatjana Kolar

Okružno takmičenje iz slovačkog jezika
Kristina Vinković, V-1 – drugo mesto, nastavnica Vjerka Pap
Marcela Valenćik, V-1, - treće mesto, nastavnica Vjerka Pap
Tabita Vagala, VI-1 – prvo mesto, nastavnica Vjerka Pap
Marina Imrek, VI-1,– drugo mesto, nastavnicaVjerka Pap
Rastislava Imrek, VIII-1 – treće mesto, nastavnicaVjerka Pap
Aleksandra Cibula, VIII-1 – treće mesto, nastavnica Vjerka Pap
Tamara Brnja, VIII-1 – treće mesto – nastavnica Vjerka Pap

Likovni konkurs dečjeg časopisa „Zornička“
Anastazia Blatnjicki, II-1 – nagrađen rad, učiteljica Zuska Valenćik
Estera Zajac, II-1 – nagrađen rad, učiteljica Zuska Valenćik

Okružno takmičenje iz ruskog jezika
Rastislava Imrek, VIII-1 – prvo mesto, nastavnica Ana Belanji
Benjamin Kunčak, VIII-1 – drugo mesto, nastavnica Ana Belanji

Opštinska smotra recitatora
Sandra Grnja, VII-2 – prvo mesto, plasman na okružnu smotru, nastavnica Vjerka Pap
Milina Milec, III-2 – prvo mesto, plasman na okružnu smotru, učiteljica Ana Hodolič
Višnja Dragičević, V-2 - drugo mesto, učiteljica Milana Dragičević

Opštinsko takmičenje iz istorije
David Šuster, V-1 – drugo mesto, plasman na okružno takmičenje; nastavnica Gabriela Guba
Kristina Vinković, V-1 – treće mesto; plasman na okružno takmičenje; nastavnica Gabriela Guba
Marcela Valenćik, V-1 – treće mesto, plasman na okružno takmičenje; nastavnica Gabriela Guba
Tanjička Klučik, VI-1, treće mesto, plasman na okružno takmičenje; nastavnica Gabriela Guba

Opštinsko takmičenje iz hemije
Ivan Činčurak, VII-1 – treće mesto, nastavnik Milan Novaković
Selena Bolehradski, VII-1 – treće mesto, nastavnik Milan Novaković

Opštinsko takmičenje iz srpskog jezika
Višnja Dragičević, V-2 – drugo mesto, plasman na okružno takmičenje; nastavnik Nikola Vrućinić

Opštinsko takmičenje iz matematike
Filip Herček, IV-1 – prvo mesto, plasman na okružno takmičenje; nastavnica Tatjana Kolar
David Kalko, IV-1 – drugo mesto, plasman na okružno takmičenje, učiteljica Tatjana Kolar
Ivan Kubinjec, III-2 – treće mesto, učiteljica Ana Hodolič

Opštinsko takmičenje iz ruskog jezika
Rastislava Imrek, VIII-1 – drugo mesto, nastavnica Ana Belanji
Benjamin Kunčak, VIII-1 – drugo mesto, nastavnica Ana Belanji

Opštinsko takmičenje iz biologije
Ivona Činčurak, VII-1 – drugo mesto, plasman na okružno takmičenje; nastavnica Lenka Vizi
Daniela Danko, VII-2 – drugo mesto; plasman na okružno takmičenje; nastavnica Lenka Vizi
Jovana Žabaljac, VII-3 – drugo mesto, nastavnica Lenka Vizi
Tatiana Žihlavski, VII-1, treće mesto, nastavnica Lenka Vizi

Likovni konkurs dečjeg časopisa „Zornička“
Tiana Čobrda, III-1 – nagrađen rad, učiteljica Anka Salčak
Lea Herček, predškolska grupa A – nagrađen rad, vaspitačica Anka Tot

Literarni konkurs „Horákova Štiavnica”  – Banska Štiavnica, Slovačka Republika
Tatiana Tot, III-1 – nagrađen rad u kategoriji poezije, učiteljica Anka Salčak
Tiana Čobrda, III-1 – nagrađen rad u kategoriji poezije, učiteljica Anka Salčak
Daniela Žihlavski, III-1 - nagrađen rad u kategoriji poezije, učiteljicaAnka Salčak
Denis Pudelka, III-1 - nagrađen rad u kategoriji proze, učiteljica Anka Salčak
Martina Mandač, III-1 - nagrađen rad u kategoriji proze, učiteljica Anka Salčak
Andrea Grnja, IV-1 – nagrađen rad u kategoriji proze, učiteljica Tatjana Kolar
David Kalko, IV-1 - nagrađen rad u kategoriji proze, učiteljica Tatjana Kolar
Filip Herček, IV-1 - nagrađen rad u kategoriji proze, učiteljica Tatjana Kolar
Sandra Grnja, VII-2 – nagrađen rad u kategoriji proze, nastavnica Gabriela Guba
Monika Mandač, VII-2 - nagrađen rad u kategoriji proze, nastavnica Gabriela Guba

Literarni konkurs Kola srpskih sestara eparhije Bačke, Novi Sad
Nina Polić, IV-2 – pohvaljen literarni rad, nastavnik Vladimir Balj

Dečji muzički festival „Letí, pieseň, letí“, Kovačica
Sara Valenćik, VI-1– I nagrada za interpretaciju

Radio smotra recitatora, Novi Sad
Sandra Grnja, VII-2– treće mesto, nastavnice Vjerka Pap i Vesna Kaman

Ulične trke povodom oslobođenja Bačke Palanke, Bačka Palanka
Darko Šuster, VI-1 – prvo mesto, nastavnik Janko Brnja
Benjamin Kunčak, VIII-1 – prvo mesto, nastavnik Janko Brnja
Melania Brnja, VII-1 – drugo mesto, nastavnik Janko Brnja
Dalibor Vahula, VI-1 - drugo mesto, nastavnik Janko Brnja

„Petrovský maratón“, Bački Petrovac
Melania Brnja, VII-1,  4000m – prvo mesto, nastavnik Janko Brnja
Dominik Dinga, VI-1, 2000m - prvo mesto, nastavnik Janko Brnja
Darko Šuster, VI-1, 2000m – drugo mesto, nastavnik Janko Brnja