Republiková súťaž zo srbského ako nematerinského jazyka

Dňa 21.5.2023  sa v ZŠ  hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove so začiatkom o 13.00 hod. uskutočnila Republiková súťaž zo srbského ako nematerinského jazyka. Právo zapojiť sa do súťaže mali žiaci 7. a 8. ročníka, ktorých bolo  vyše 130. Do tejto úrovne súťaže sa dostali traja žiaci našej školy. Všetkých pripravovala  a súťažou sprevádzala profesorka Karolína Gašparovská.

Výsledky žiakov sú nasledovné:

Natália Rauzová, 7. ročník, 2. miesto, získala 18 bodov.
Tomáš Kámaň,  8. ročník, 2. miesto, získal 17 bodov.
Klaudia Kunčáková, 7. ročník,  získala15 bodov.

Prajeme im, aby  aj  v budúcnosti takto úspešní.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42158&lang=sk

II. Detský festival ľudových piesní

Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici v spolupráci so Základnou školou 15. októbra vlani usporiadali po prvýkrát Detský festival ľudových piesní. V nedeľu 21. mája po roku sa im to podarilo znovu. Tohto roku na festivale vystúpilo až 46 spevákov – žiakov pivnickej školy. Ak by sa dal hodnotiť záujem detí v Pivnici o ľudovú pieseň, tak ten je bezpochyby veľký. Totiž počet zúčastnených detí na druhom ročníku Detského festivalu ľudových piesní je veľmi povzbudzujúci. Tento potenciál a záujem využili organizátori s cieľom zachovania tradičného hudobného repertoáru. Včera na pódiu sa vystriedalo 46 žiakov nižších a vyšších ročníkov, ktorých sprevádzal selenčský Orchestrík pod vedením Dr. Juraja Súdiho. Speváci si mali možnosť vybrať piesne, ktoré má Orchestrík vo svojom repertoári. Ide totiž o 60 až 70 ľudových piesní, takže žiaci si mali z čoho vyberať. Účastníkov na festival aj tohto roku pripravovala profesorka hudby na pivnickej základnej škole Marína Nosálová. Na začiatku pri vítaní hostí boli privítaní aj predstavitelia médií a zvlášť kameraman RTV, pivnický rodák Jozef Maďar, ktorý nahrával svoj posledný príspevok pred odchodom na dôchodok, a to práve vo svojej rodnej Pivnici. „Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici si vytýčil ako prioritné usporiadať Detský festival ľudových piesní, čo sa mu aj podarilo. Vlani vystúpilo na festivale 33 detí, ktoré spievali 24 piesní a v tomto roku sme mali prihlásených až 46 detí, ktoré spievali 32 piesní. Kvôli veľkému počtu detí sme museli formovať aj duetá, aby program netrval príliš dlho. Ani jedno dieťa nebolo odmietnuté, lebo je naším potešením, že toľko detí prejavilo záujem o spev ľudových piesní,“ zhodnotila Tatiana Naďová, predsedníčka MOMS Pivnica. Organizátori si hneď na začiatku stanovili, že festival nebude súťažný. Už samotný výstup detí je chvályhodný a každý účastník dal maximum zo seba. „Pivnické publikum je fantastické. Orchestrík, ako aj speváci dali maximum, ale potrebné je zdôrazniť, že ide o obrovskú prácu. Členov Orchestríka bolo potrebné naučiť také kvantum piesní a následne vytvoriť u nich výdrž na zahranie takmer dvojhodinového programu. Nie je to ľahké, ale všetci to zdolali aj tentoraz,“ zhodnotil Dr. Juraj Súdi. Spomínané pivnické publikum bolo včera fakt fantastické. Totiž v obecenstve nebolo žiadne voľné miesto na sedenie, dokonca časť obecenstvu musela počas festivalu aj stáť. Ale je to pochopiteľné, každý rodinný príslušník si chcel s hrdosťou svojho speváka či speváčku vidieť a počuť na javisku. Festival moderovali Katarína Valentíková a Valentína Kadlíková a finančne ho podporili – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá. Podporiť ho aj bolo treba, lebo sa prostredníctvom neho zachováva ľudová pieseň, tradičný odev a možno sa práve na tomto festivale formujú aj budúci speváci a hudobníci, ktorí budú účinkovať na budúcich ročníkoch festivalu Stretnutie v pivnickom poli.

Miroslav Pap

Prevzaté z: https://hl.rs/o-ludovu-piesen-je-postarane/

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42132&lang=sk

Navštívili sme Srbské národné divadlo

Vo štvrtok, 18. mája 2023, žiaci 7. a 8. ročníkov a ich učitelia navštívili Nový Sad. Cieľom bola návšteva Srbského národného divadla. Na repertoári bola komédia Ujež, najznámejšieho srbského komediografa Branislava Nušića. Potrebné je zdôrazniť, že túto inscenáciu málokedy môžeme vidieť. Toto predstavenie bolo predvedené 96 raz, čo potvrdzuje jeho kvality. Veselohra satiricky predstavuje vtedajšie malomeštiactvo, takže sa spisovateľ posmieva spoločenským ambíciám buržoáznych žien. Cez humoristické situácie Nušić predstavuje ich život – najdôležitejšie je ukázať svetu, že je všetko ideálne, hoci je opravdivý obrázok rodiny úplne iný. Celkové dojmy žiakov a učiteľov boli pozitívne a s peknými spomienkami sa vrátili domov.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42169&lang=sk

Prestaň ešte skôr než začneš!

V utorok 25.apríla 2023 v slávnostnej sieni našej školy boli dve prednášky na tému prevencie narkománie pod názvom Prestaň ešte skôr než začneš!, v organizácii Združenia občanov v boji proti narkománii Marita západný Balkán. Na prednáškach sa zúčastnili všetci žiaci vyšších ročníkov (osobitne 5./6. a osobitne 7./8.) spolu s učiteľmi a riaditeľom školy. Počas prednášky sa premietal edukačný film a prednášateľ upozornil mladých na rozsiahle spektrum dôsledkov a nebezpečenstiev spojených s narkomániou. Okrem toho v závere bola diskusia o tom ako mladí ľudia môžu vopred zaujať správne stanovisko a povedať „nie“ drogám keď s nimi prídu do styku. Program je špecifický v tom, že ho realizujú výlučne bývalí drogovo závislí ľudia, akým bol aj prednášateľ Aleksandar Janić.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42112&lang=sk

Obecná prehliadka recitátorov

Dnes v Báčskej Palanke prebiehala obecná súťaž recitátorov. Našu školu reprezentovali Lára Vinkoviťová 1.1, Simeon Pintír 2.1, Katarína Klúčiková 3.1, Valentína Rauzová 4.1, Una Dudková 5.1 a Klára Keravicová 8.2. Všetci žiaci dosiahli pozoruhodný výkon a po hodnotení prednesov na obvodovú súťaž, ktorá sa bude konať v Báči, postúpili Katarína Klúčiková a Klára Keravicová. Katarínu a Kláru pripravovali učiteľky Anna Hodoličová a Vesna Kámaňová. Blahoželáme!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42128&lang=sk