Category: Úspechy

Úspech na medzinárodnom súbehu

Medzinárodná súťaž v detskej poézii haiku Čuperak sa konala už tretí rok. Súťaž organizovali členovia Združenia haiku Srbska a Čiernej Hory. Propagácia zbierky vytvorenej z prihlásených prác sa uskutočnila 21.októbra v Dome Đuru Jakšića  v Belehrade. Do tejto zbierky bolo zaradených celkovo sedem žiakov našej školy. Žiak šiesteho ročníka Đorđe Petrović získal tretiu cenu v …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42307&lang=sk

Výlet ako odmena

V projekte Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine sa naša škola v minulom školskom roku zúčastnila už po štrnásty krát.  Počas tých rokov zrealizovali  sme celý rad aktivít a akcií  usmernených na ochranu a zveľadenie životného prostredia. Nielen aktivít, aj odmien bolo veľa. V tomto roku sme získali  jednodňový výlet pre dvadsiatich žiakov. A …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42252&lang=sk

Dejepis je veda, ktorá sa naučiť nedá

S takýmto predsavzatím na hodiny dejepisu  v 5. ročníku prichádzajú žiaci každoročne. Doma im to ustavične hovoria a z vedy, ktorá je v podstate učiteľkou života urobia najhorší predmet na škole. Hneď počas prvých hodín sa ich snažia učitelia dejepisu presvedčiť o opaku, naučiť ich životné lekcie. Zdôrazňujú dôležitosť učenia mnohých udalostí, najmä pre ponaučenie …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42152&lang=sk

Vlastivedný pobyt na Slovensku

V dňoch 24. až 28. mája 2023 žiaci našej školy pobudli na Slovensku, kde sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia Medzinárodnej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktoré sa uskutočnilo v Nových Zámkoch. Tretiačka Klára Červená získala hlavnú cenu, kým ôsmaci Klára Keravicová dostala čestné uznanie a Tomáš Kámaň osobitnú cenu poroty v konkurencii 95 literárnych prác …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42148&lang=sk

Za čistejšie a zelenšie školy Vojvodiny

V pokrajinskej vláde boli dnes v rámci programu Za čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine ocenení predstavitelia 54 najlepších vzdelávacích inštitúcií v našej pokrajine. Celkový  fond na ocenenia v spolupráci so všetkými partnermi prevyšuje štyri milióny dinárov. Na tomto štrnásťročnom projekte, ktorý sa začal s cieľom zvýšiť povedomie a osobnú zodpovednosť za starostlivosť o životné …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42138&lang=sk