február 2013 archive

Zaznamenávanie Dňa Svätého Savu

Zaznamenávanie Dňa Svätého Savu v našej škole uskutočnilo sa 25. januára. So svojimi učiteľmi žiaci prichystali priliehavý program, ktorý pozostával z piesní, recitálu, scénok. Najúspešnejším žiakom na súbehu Čo vieš o Svätom Savovi, ktorý vypísali literárna a výtvarná odbočka našej školy, boli udelené odmeny. Najsilnejší dojem na prítomných tentokrát nechali žiaci druhého ročníka.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=972&lang=sk