Krajanské leto

Materinský jazyk je najsilnejším nástrojom na zachovanie a rozvoj nášho slovenského hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Práve s cieľom zvýšiť si úroveň svojho materinského jazyka, oddýchnuť si a pritom sa dobre pobaviť, pivnickí žiaci vycestovali  do Hornej Lehote. do školy v prírode. kde sa stretli  so žiakmi a učiteľmi z Chorvátska, Rumunska, Ukrajiny, Spojeného Kráľovstva, Spojených štátov Amerických, Kanady, Portugalska. Tábor sa konal v dňoch  22. až 29. júla 2023. Súčasťou tohtoročnej školy v prírode pod názvom Krajanské  leto boli zaujímavé poznávacie výlety do Vydrova na Čiernohorskú železnicu, chatu generála M. R. Štefánika pod Ďumbierom, na Oravský hrad a Slanický ostrov umenia. Počas celej doby trvania tábora žiaci boli podelení do družstiev v rámci  ktorých sa súťažili a tak si rozvíjali  jazykové, športové, umelecké, divadelné a hudobné zručnosti. Neodmysliteľnou  súčasťou tábora bol aj záznamník krajana, ktorý zodpovedal programu tábora, kde si žiaci každý večer zapísali čo sa  nové naučili. Pivnickí žiaci a sprevádzajúce učiteľky vyjadrujú  úprimnú vďaku organizátorom, animátorom, zamestnancom penziónu za všetko, čo pre nich urobili, za ich námahu a ochotu.  Pobyt v tábore sprostredkovala  Matica slovenská v Srbsku a finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Jarmila Čobrdová

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42210&lang=sk

Vyprevadili sme ešte jednu generáciu

Posledné dni júna sú v základných školách dňami rozlúčky. Rozlúčky tých najstarších, ôsmakov, so školou, s učiteľmi,  mladšími kamarátmi.  Našu školu opúšťa 25 žiakov.  Generácia, ktorá sa môže pýšiť svojimi úspechmi na početných súťažiach, literárnych a výtvarných súbehoch, mimovyučovacích aktivitách. Generácia, ktorá  sa môže pýšiť žiačkou generácie Majou Tótovou a nositeľmi diplomu Vuk Karadžić: Dijanou Pudelkovou, Laurou Grňovou, Tomášom Kámaňom, Jakubom Činčurákom a už spomenutou Majou. Prajeme im na novej ceste životom veľa zdravia,  úspechov, šťastia a trpezlivosti!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42195&lang=sk

Dejepis je veda, ktorá sa naučiť nedá

S takýmto predsavzatím na hodiny dejepisu  v 5. ročníku prichádzajú žiaci každoročne. Doma im to ustavične hovoria a z vedy, ktorá je v podstate učiteľkou života urobia najhorší predmet na škole. Hneď počas prvých hodín sa ich snažia učitelia dejepisu presvedčiť o opaku, naučiť ich životné lekcie. Zdôrazňujú dôležitosť učenia mnohých udalostí, najmä pre ponaučenie a neopakovanie tých najstrašnejších chýb našich predkov. Niekedy sa to podarí, inokedy nie. Učiteľov poteší každý žiak, ktorý pochopí zmysel a význam daných udalostí. Žiak, ktorý si dá predsavzatie a zvládne každé aj to najťažšie učivo, obrovský počet dátumov, osobností, nových pojmov. Pochopí dôležitosť a význam toho čo sa učí nielen pre známku, ale pre život. V tomto roku všetkých potešila svojimi vedomosťami, pracovitosťou a najmä zanietenosťou žiačka ôsmeho ročníka Maja Tótová. Zúčastnila sa obecnej súťaže z dejepisu a obsadila 1. miesto, zároveň aj postup na obvodnú súťaž. Obvodná súťaž je už o stupeň náročnejšia, lebo sa zväčšuje objem učiva, ale sa pridávajú aj texty mnohých historických prameňov, ktoré je nevyhnutné vedieť, rozlišovať a zaradiť. Na tejto súťaži v Sriemskej Kamenici obsadila 3. miesto a postúpila na republikovú súťaž. Tu ju čakalo ešte viacej učiva a veľký počet dátumov a osobností. Neváhala a dala sa do práce. Jej pracovitosť a vedomosti sa ukázali 28. mája na republikovej súťaži z dejepisu v Leskovci. Maja obsadila 2. miesto. Z maximálneho počtu bodov 40 mala 39. Doteraz je to najväčší úspech našich žiakov na takejto súťaži. Maji Tótovej k jej úspech srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov a šťastia v ďalšom školení.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42152&lang=sk

Vlastivedný pobyt na Slovensku

V dňoch 24. až 28. mája 2023 žiaci našej školy pobudli na Slovensku, kde sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia Medzinárodnej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktoré sa uskutočnilo v Nových Zámkoch. Tretiačka Klára Červená získala hlavnú cenu, kým ôsmaci Klára Keravicová dostala čestné uznanie a Tomáš Kámaň osobitnú cenu poroty v konkurencii 95 literárnych prác z 8 krajín Európy. Na súťaž ich prichystali učiteľky Anna Hodoličová, Viera Papová a Vesna Kámaňová. V rámci pobytu, žiaci navštívili Slnečné jazerá v Senci, Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách a evanjelický kostol, Mohylu M. R. Štefánika na Bradle, navštívili Malkia park, zoologickú záhradu týraných zvierat a Bratislavský hrad.

Oceneným žiakom a pedagógom srdečne gratulujeme.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42148&lang=sk

Za čistejšie a zelenšie školy Vojvodiny

V pokrajinskej vláde boli dnes v rámci programu Za čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine ocenení predstavitelia 54 najlepších vzdelávacích inštitúcií v našej pokrajine. Celkový  fond na ocenenia v spolupráci so všetkými partnermi prevyšuje štyri milióny dinárov.

Na tomto štrnásťročnom projekte, ktorý sa začal s cieľom zvýšiť povedomie a osobnú zodpovednosť za starostlivosť o životné prostredie v materských školách, školách a miestnych komunitách v celej Vojvodine, participuje spolu deväť partnerov, ktorých zástupcovia dnes udelili ceny  najúspešnejšícm účastníkom v tomto ročníku. Ide o šesť sekretariátov Pokrajinskej vlády – Sekretariát pre mestské plánovanie a ochranu životného prostredia, Sekretariát pre vzdelávanie , predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Sekretariát pre energetiku, výstavbu a dopravu, Sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesné hospodárstva, Sekretariát pre hospodárstvo a cestovný ruch a Sekretariát športu a mládeže, ako aj zástupcovia Mesta Nový Sad – Mestskej správy pre ochranu životného prostredia, JP Vojvodinašume a Spolku vojvodinských skautov.

Koordinátorka tohto programu a námestníčka sekretariátu pre urbanizmus a ochranu životného prostredia Brankica Tabak v mene rezortného sekretariátu, ktorý je nositeľom tohto projektu, vyjadrila veľkú spokojnosť so spôsobom, akým vzdelávacie inštitúcie v rámci tohto programu fungujú už mnoho rokov.

„Projekt vstúpil do 14. cyklu a počet účastníkov z roka na rok rastie. Čo sa týka financií, Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus a ochranu životného prostredia vyčlenil v tomto roku tri milióny dinárov na odmeňovanie žiakov, teda predškolských zariadení, základných a stredných škôl z územia AP Vojvodiny,“ uviedla podtajomníčka Tabak.

Zdôraznila, že sekretariát je vďačný všetkým partnerom a prezentovala, že všetci spoločne sú predovšetkým zaviazaný  pedagógom, ktorí svoje nadšenie, skúsenosti a vedomosti neustále prejavujú okrem bežného vzdelávacieho programu aj v mimoškolských aktivitách s cieľom vzdelávať deti v oblasti ochrany životného prostredia.

S odvolaním sa na nepríjemné udalosti predchádzajúcich týždňov podtajomníčka upozornila, že tento program je dobrým príkladom rozvíjania empatie a lásky k prírode a jej ochrane a že bez nej by celé tie roky nemohol zotrvať.

„Deti, ktoré sa zúčastňujú tohto programu, prejavujú výnimočnú kreativitu. Láska k prírode spája žiakov a učiteľov spôsobom, ktorý sa nedá dosiahnuť v rámci riadnej výučby. Účasť v tomto programe im dáva priestor byť nasmerovaný oveľa viac k prírode, a to na pozemkoch v rámci vlastného školského dvora, v ekologických a iných sekciách. Novinkou je aj rozšírenie spolupráce pri realizácii tohto programu v ďalšom cykle o zahrnutie miestnych samospráv,“ uviedla podtajomníčka Tabak.

V školskom roku 2022/2023   ocenených je celkom 54 vzdelávacích inštitúcií, z územia 26 miest, t.j. obcí: Alibunaru, Báčskej  Topoly, Báčskej Palanky, Beočinu, Vršcu, Žitišta, Zrenjanina, Inđije, Irigu, Kanjiže, Kikindy, Kovačice, Kuly, Nového Sadu, miest Odžaci , Pančevo, Pećinci, Ruma, Sečanj, Senta, Srbobran, Sriemske Karlovce, Sriemska Mitrovica, Stará Pazova, Subotica a Titel.

Medzi ocenenými školami je aj naša, vďaka početným aktivitám ekologického charakteru a obsahov, ktoré zorganizovali naši žiaci so svojimi učiteľmi. Za čistije i zelenije škole 2023

Prevzaté z: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/dodenjene-nagrade-najuspesnijim-vaspitno-obrazovnim-ustanovama-u-projektu-za-cistije-i-zelenije-skole-u-vojvodini/

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=42138&lang=sk