Category: Aktuality

Makovička

Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú výtvarného táboru Makovička. Tábor organizuje Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Tohto roku žiaci pracovali v troch dielňach: maliarskej, grafickej a sochárskej. Pre našu školu tvorili: Denis Pudelka, Taňa Valentíková a Svetlana Buzanská. Žiakov priprávala profesorka výtvarnej kultúry Verica Tanackovićová. V svojej skupine Denis obsadil tretie miesto. Blahoželáme!

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=889&lang=sk

Naša škola č. 19

Čítajte si z nového čísla nášho školského časopisu. Dúfame, že si v ňom každý nájde niečo pre seba.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=883&lang=sk

Festival vedy

Vedci tvrdia, že najefektívnejšie učenie je učenie pozorovaním. Preto sa organizátori Festivalu vedy  rozhodli  cez inteligentný, zábavný program priblížiť navštevníkom neodolateľnosť vedy. Na Festivale vedy veda je jednoduchá ako hra, krásna ako umenie, vzrušujúca ako experiment a zábavná ako šou. To mali možnosť vidieť i žiaci našej školy, keď 1. decembra s profesorom fyziky Miroslavom-Jurajom …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=822&lang=sk

VI. seminár pre žiakov

V sobotu 1. decembra 2012  na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal VI. seminár pre žiakov pod názvom Rozprávali mi… Zlomky spomienok z pera žiakov. Projekt bol zameraný na upevňovanie národného a jazykového povedomia u žiakov a na netradičné poznávanie dejín Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Zaujímavé state a fotografie z dejín našej osady prezentovali …

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=802&lang=sk

Zaznamenali sme deň tolerancie

Výchova k tolerancii hrou je názov kreatívnej dielne, ktorú absolvovali žiaci vyšších ročníkov pod vedením učiteľky Vesny Kámaňovej. Cieľom bolo zdôrazňovanie aspektov medzikultúrnej výchovy, uvedomovanie si a odstraňovanie predsudkov a stereotypného myslenia, diskriminácie, posilňovanie sociálnej spravodlivosti a tolerancie, teda aby sa žiaci prostredníctvom vlastného zážitku stávali citlivejšími.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=791&lang=sk