Return to Škola dnes

Červený kríž

Naši žiaci sa starajú aj o to, aby Červený kríž aj v budúcnosti mal svojich stálych členov. Sú totiž členmi tejto organizácie a je to jedna z najmasovejších organizácií v našej škole. Jej úlohy sú stanovené  na základe elementov zdravotnej, sociálnej a etickej výchovy. Uskutočňujú sa cez každodenný život a činnosť žiakov.

Pôsobenie členov Červeného krížu je usmernené predovšetkým na zaznamenávanie významných dátumov a akcií akými sú: Svetový Deň zdravia, Týždeň boja proti distrofii, Deň Červeného krížu, Detský týždeň, Týždeň boja proti rakovine, Mesiac boju proti alkoholizmu a drogám. Činnosť Červeného krížu je ďalej zameraná aj na realizáciu, už tradičných, zberových akcií: odevu a obuvu, hračiek a školského príboru, tiež na účasť na odmeňovacích súbehoch, v akciách na zveľadení a ochrane prostredia v ktorom pôsobíme, tematické prednášky a výstavy.

Členovia Červeného krížu už roky organizujú i akciu pod názvom Pomôžme svojmu kamarátovi a intenzívne spolupracujú so Združením žien v Pivnici, s Gerontologickým centrom v Báčskej Palanke, ako i s dedinskou a obecnou organizáciou Červeného krížu.

Koordinátorkou Červeného krížu v našej škole je učiteľka Nataša Mirković.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=86&lang=sk