Return to Škola dnes

Žiacky parlament

Žiacky parlament našej školy tvorí desať členov, dvaja z každej triedy siedmeho a ôsmeho ročníka. Činnosť  Žiackeho parlamentu sa hlavne manifestuje cez:

  • vypracovanie pravidiel o správaní sa žiakov v škole,
  • mimovyučovacie aktivity,
  • súťaže,
  • účasť na športových, kultúrno-umeleckých, humanitárnych a akciách zábavného charakteru,
  • hodnotenie práce školy,
  • aktivity na zveľadení vzdelávaco-výchovnej práce a života školy vôbec,
  • aktivity na zveľadení a ochrane životného prostredia.

Koordinátorkami Žiackeho parlamentu sú učiteľky Vesna Kámaňová a Gabriela Gubová.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=84&lang=sk

Členovia Žiackeho parlamentu v školskom roku 2012/2013

Sára Valentíková, 8.1 – predseda; Michaela Čobrdová, 8.1 – podpredseda; Milica Bikicki, 8.2 – zapisovateľ; Nađa Pacula, 8.2 – predtaviteľ Parlamentu v Školskom výbore; Hana Hodoličová, 7.1 – predtaviteľ Parlamentu v Školskom výbore; Tiana Kolárová, 7.1 – koordinátor pre kultúru; Tea Novaković, 7.2 – koordinátor pre humanitárne podujatia; Višnja Dragičević, 7.2 – koordinátor pre šporové …