Return to Škola dnes

Detský zväz

Detský zväz je najpočetnejšou žiackou organizáciou v škole, ktorá je v priebehu celého školského roku veľmi aktívna. Detský zväz je organizátorom a nositeľom početných aktivít kultúrno-zábavného a humanitárneho charakteru. V priebehu školského roka žiaci usilovne pracujú na upravovaní školského prostredia, sú aktívni v zberových akciách, organizujú oslavy, programy, turnaje, zaznamenávajú významné dátumy, súťažia v detských hrách a kvízoch, zabávajú sa na detských jarmokoch, módnych prehliadkach, maškarných plesoch. Zúčastňujú sa v príprave a účinkujú na početných súťažiach, literárnych a výtvarných súbehoch, kde často získavajú i ocenenia. Aktívne sa zúčastňujú všetkých akcií a manifestácii organizovaných v škole, ale i mimo nej.

Vedúcimi Detského zväzu sú učiteľky Anna Blažeková a Jarmila Čobrdová.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=82&lang=sk