Return to Škola dnes

Školský časopis

Prvé číslo školského časopisu vyšlo 15. novembra 1969 pod názvom Naše starosti. Redakciu časopisu tvorili žiaci a tlačila ho výtvarná odbočka školy. Uverejňované sú  hlavne literárne a výtvarné práce žiakov, ale aj rubriky Program kina, Komixy, Žartíky. Časopis vychádzal niekoľko rokov.

V školskom roku 2005/2006, presnejšie v decembri, začína znovu vychádzať, po novým názvom Naša škola. Je dvojjazyčný. Sú v ňom zastúpené literárne a výtvarné práce žiakov, ale má aj svoje stále rubriky: Zaujímavá strana sveta, Naše talenty, Predstavujeme sa, Eko kútik, Jazykové okienko, Aj to sme my…

Redakciu časopisu tvoria učitelia Vierka Papová, Vesna Kámaňová, Karolína Gašparovská, Verica Tanackovićová a Aleksandar Pavić, ako i žiačky Marína Imreková, Tabita Vágalová a Jovana Žabaljac. Technickú úpravu má na starosti učiteľ informatiky Patrik Malina.

Časopis vychádza štyrikrát  ročne v náklade 350 výtlačkov a financuje sa prostriedkami obce Báčska Palanka.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=132&lang=sk