Maslenica

Tradičný ruský sviatok Maslenica sa dnes v našej škole niesol v znamení priliehavého podujatia. Tento sviatok je prítomný v ruskej kultúre už od pohanských čias a trvá dodnes. Predstavuje rozlúčku s chladnou a dlhou zimou a vítanie teplej a radostnej jari. Slávi sa týždeň pred začiatkom veľkonočného pôstu a vyznačuje sa početnými podujatiami. Hlavným jedlom sú palacinky, ktoré symbolizujú teplé a guľaté slnko. Žiaci, kolektív a zamestnanci našej školy si mali možnosť vypočuť niečo viac o tomto sviatku prostredníctvom textu, ktorý prečítala žiačka šiesteho ročníka Marijana Jovanovićová, ale aj vychutnať si ruské tradičné piesne v podaní žiakov siedmeho a šiesteho ročníka: Teodóry Hložanovej, Klaudii Kunčákovej, Sabíny Klúčikpvej, Dajany Cabukovej, Matei Papovej a Eminy Čásarovej za sprievodu Dajany Brňovej na gitare. Taktiež si všetci prítomní mohli pozrieť výstavu ruských suvenírov,a vďaka rodičom našich žiakov si dopriať sladké palacinky.
Na realizácii tohto krásneho sviatku sa podieľali pracovité ženy našej školy, milé kolegyne a predovšetkým naši pracovití žiaci, ktorí svoju lásku ku škole a ruskému jazyku prejavili úprimným, detským a nezištným spôsobom.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=8941&lang=sk