Návšteva dedinskej knižnice v novom školskom roku 2022/23

 V týchto dňoch predškoláci a žiaci našej školy navštívili dedinskú Knižnicu13. októbra, pričom hlavným dôvodom bolo členstvo v tejto kultúrnej inštitúcii. Ako každý rok knihovníčka Zorica Vučenov privítala deti a oboznámila ich so spôsobom a účelom členstva v knižnici, pričom vyzdvihla najmä dôležitosť čítania a žiakov väčšinou nabádala, aby knihu prijali ako príležitosť žiť iný a krajší život. Návšteva bola pokračovaním aktivity Mesiaci knihy, ktorá bola v októbri. Rumunské príslovie hovorí: „Kto číta knihy, nie je učený, ale ten, kto vie, čo číta.“ Pestovanie skutočných čitateľov, ktorí milujú a rozumejú tomu, čo čítajú, je základným zmyslom návštevy knižnice.

Zuska Valentíková

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=5303&lang=sk